Entries by Beina Reifová

V cirkevnej škole diskusia o slovenskom školstve

Vzdelávanie na Slovensku je dlhodobo na okraji politického záujmu. Ministerstvo školstva je dlhodobo podriadené pokusom o nové koncepcie často sa striedajúcich ministrov z rôznych politických zoskupení. Za 25 rokov sa v kresle ministra vystriedalo 17 ministrov z 10 politických strán/hnutí.

Výnimočné chvíle

Život človeka postupne napĺňajú výnimočné chvíle. Bývajú jedinečné a dôvod ich vzniku je rôzny. K tým najvzácnejších chvíľam patrí moment tvorivosti. Zrazu to vidíte alebo počujete, cítite, vnímate a svojsky uchopujete. Ak k tomu príde, ťažko to nazvať inak ako pocit šťastia, nadšenia, naplnenia.

Malacký betlehem

Bezprostredne po Živom Betleheme, ktorý Malačanom pripravujeme, bývam vždy dojatá. Prvou pomyselnou kockou domina, ktorá rozbehne prípravy a uzatvára milé happeningové podujatie je otázka Ota Divínskeho: Tak čo, dáme sa na to?