Entries by Martin Macejka

Jubilejné divadelné stretnutie na hambálku

Ako je dobrým zvykom, prinášame fotoreportáž z jubilejného 10. ročníka divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku, ktorý prebiehal v malackom kine a spoločenskom dome od 21. septembra do 1. októbra. Usporiadatelia pripravili pestrý program pre malých i veľkých. Uviedli komédie, ale otvorili sa aj vážne témy. Nechýbal ani divadelný Hambáljarmok.

Zvonček na nádvorí malackého zámku

Na vnútornej fasáde západného krídla niekdajšieho pálffyovského zámku v Malackách, je pripevnený kus kovu, na ktorom bol kedysi zavesený zvonček. Zvonilo sa na ňom aj po odchode Pálffyovcov, neskôr zmizol a zatiaľ sa na svoje miesto nevrátil.

Stroj času – Areál a okolie Čierneho kláštora

Na historickom zábere vidíme severovýchodnú baštu Čierneho kláštora v štvrtine 20. storočia. Vtedy už bola zastavaná aj časť Malaciek pri železničnej stanici, v diaľke stál liehovar s vysokým komínom. Bezprostredné okolie kláštora bolo zatiaľ voľné, Dérerova škola ešte nestála. Kláštorné záhrady slúžili svojmu účelu a boli tiež miestom oddychu františkánov.

Plavecký hrad a jeho niekdajšie podhradie

Plavecký hrad, ktorý bol sídlom panstva pred postavením zámku v Malacká, sme už pred časom predstavili. Prinášame blog o jednom júlovom výlete, počas ktorého sme videli nielen hrad, ale aj Sološnicu a v nej epitaf predpálffyovského zemepána Melichara Balassu.