Entries by Martin Macejka

Pašiové hry v roku 1996

Pašiové hry je označenie pre divadelné predstavenie, ktoré znázorňuje príbeh ukrižovania Krista. Počiatky pašiových hier, ktoré sa hrávajú na Kvetnú nedeľu, siahajú hlboko do minulosti. Na Slovensku sa rozšírili v prvej polovici 20. storočia a v Malackách sa po roku 1989 odohrali niekoľkokrát.

Prameňe. Prehlídka starodávného záhoráckého folklóru

Pokiaľ chcete hlbšie načrieť do ľudového prameňa, príďte sa podívať na prehliadku záhoráckeho folklóru – Prameňe. Táto prehliadka si kladie za cieľ prezentovať širšie spektrum záhoráckych folklórnych prejavov, ako i krásu ľudového kroja. Učujete melódie starobylých piesní a zamyslíte sa nad ich textami. Uvidíte naše pôvodné tance a zvyky a zapojíte aj chuťové bunky.

Aké boli zimné historické potulky Malackami?

Ani nepríjemné sychravé počasie neodradilo tri desiatky záujemcov od účasti na historických potulkách mestom. V rámci asi dvojhodinovej prechádzky v sobotu 18. februára navštívili farský kostol Najsvätejšej Trojice na Dolním konci, starý cintorín, Čierny kláštor a krypty, ako aj židovskú synagógu.

Stroj času – Zámocká kaplnka v Malackách

Zámocká kaplnka fungovala počas pálffyovskej éry snáď od 17. storočia až do konca prvej svetovej vojny. Potom bola istý čas opustená a keď mali františkáni internát gymnázia v zámku, ožila opäť. Bolo to v 30. a 40. rokoch 20. storočia a práve z toho obdobia je prvá fotka. Neskôr bol kaplnka zmenená na nepoznanie.