3D a zdravé mesto

V predvolebných materiáloch občianskej iniciatívy Ľudia pre Malacky (LPM) sa v časti Zdravé mesto objavil aj bod venovaný lokalite Tri duby Read more

Na „hore“ v Zohore….

Problém komunálneho odpadu narastá geometrickým radom a je reakciou na konzumný spôsob života diktovaný reklamou a stratégiou obchodných reťazcov. Tak je tomu v celom tzv. vyspelom svete a preto neobišiel ani nás. Read more

Hľadanie miest, ktorých názvy sa časom vytratili

Motiváciou na napísanie článku do Malackých pohľadov môže byť v podstate čokoľvek. Pre mňa je to hlavne termín, desiateho v mesiaci. A dnes ešte aj ten Martinov kostlivec, čo sa na mňa vyškiera z obrazovky vždy, keď si otvorím webovú stránku. Bŕŕŕŕ. Read more

Tip na výlet – Vápenná

Vápenná, alebo starší názov Roštún vysoká 752 metrov je tretím najvyšším vrchom Malých Karpát. Je súčasťou Plaveckého krasu zahŕňajúceho hrebeň Veľkej Vápennej, bralá Malej Vápennej a Čertovu dolinu. Geologický podklad tvoria súvrstvia vápencov a dolomitov. Oblasť je bohatá na škrapy, skalné veže, je tu tiež vytvorený podzemný kras s puklinovými priepasťami a jaskyňami. Read more

Ešte k Trom dubom – veselší foto-report

Výborná jarná akcia, užitočne strávený čas a pomoc prírode, kam zopár nezodpovedných jedincov navláčilo neskutočný odpad, od televízorov až po čerstvú zdochlinu vlčiaka. Popri zbieraní ma inšpirovali niektoré situácie k pár záberom, o ktoré sa chcem s vami podeliť… Read more

Dr. Eduard Krippel – znalec prírody Záhoria

V jednom zo svojich prvých príspevkov som prisľúbil čitateľom pohľadov pripomenutie osoby Dr. Krippela, určite jedného z najvýznamnejších vedcov, akí sa v Malackách narodili (* 26.11.1929). Read more

Keď už Malačania prestali mať radi Malinu

Vlani sme písali o potoku Malina, kde tiekla a aký bol jej význam pre mesto a jeho obyvateľov. Dnes už deti nevedia, že Malackami tiekla Malina. Poznajú športovú halu Malina Read more

Cloaca maxima

Čiže veľká stoka. Tento názov, vypožičaný od Etruskov (inak, ide o jednu z najstarších úžitkových stavieb v Ríme) mi napadol pri pohľade na jesenným slnkom vyfarbený Mlynský náhon. Read more

Tip na výlet – Plavecký hrad

Zrúcanina hradu na upätí Malých Karpát je dnes pôsobivou siluetou malokarpatskej panorámy a obľúbeným miestom turistických výletov. Vzhľadom na nenáročný výstup, myslím, že je to vhodný tip i na rodinné výlety. Read more

Metamorfózy lesa

Lesy sú pre Záhorie aj samotné Malacky nesporne bohatstvom. A teraz nemám na mysli ekonomickú stránku veci, ale ich ekologickú, environmentálnu, estetickú, pre množstvo iných druhov rastlín živočíchov priamo existenčnú a pre mnoho ľudí silnú ezoterickú funkciu. Read more