Malina – veselý eko-foto-report

Príroda v okolí Malaciek je inšpiratívna v každom ročnom období. Keď ale aspoň trochu nasneží, získavajú okolité lesy a rybníky tajomnejší ráz. Read more

Budeme triediť i komunálny odpad

Mesto Malacky dosiahlo významný úspech na pôde životného prostredia a najmä jeho ochrany v oblasti odpadového hospodárstva. Read more

Myslí sa v Malackách aj na cyklistov?

Napriek tomu, že naše mesto leží na rovine, téme cyklochodníkov sa u nás zatiaľ venovalo minimum pozornosti – o to viac v lete prekvapila správička o tom, že sa Malacky zapojili do projektu nadácie EKOPOLIS, ktorý podporuje vytvorenie siete zariadení, služieb s prihliadnutím na potreby cyklistov. Read more

Jeseň na Marhečku

Ak si zoberiete mapu Malaciek a zo stredu pri Severínkovi urobíte kružnicu, tak jedným z najbližších miest, kde by ste mohli obdivovať nefalšovanú prírodu je sústava Marheckých rybníkov. Read more

Ako ďalej s mestskými lesmi?

titulne.jpg

Mesto Malacky vypracovalo v roku 2006 návrh na prehlásenie Vampilu z hospodárskeho lesa na les osobitného určenia, momentálne sa ukončuje výber odbornej firmy na obhospodarovanie mestských lesov. Viete kde sa tzv. „mestské lesy“ v Malackách nachádzajú, ako to v nich vyzerá a aké sú ich perspektívy?

Read more

Územia európskeho významu v širšom okolí Malaciek /5/ – Široké

Široké – pod menom tohto územia, nesúceho mimochodom kód ÚEV0119, si väčšina Malačanov nič nepredstaví. Keď napoviem, že ide o kedysi odlesnenú plochu, ktorú uvidíte po ľavej ruke cestou z Malaciek na Pernek Read more

Územia európskeho významu v širšom okolí Malaciek /4/ – Orlovské vŕšky

Orlovské vŕšky, ležiace južne od horárne Červený kríž, tvoria pieskové duny vysoké do 20 m. Ukrývajú v sebe pomerne nenarušenú medzidunovú zníženinu vyplnenú močiarom s trstinou a vŕbami a menšími rašeliniskami. Read more

Územia európskeho významu v širšom okolí Malaciek /3/ – Bezedné

Bezedné, miesto opradené povesťami o stratenom dobytku, ktorý sa prepadol v hlbokom močiari. Tajomný jelšový les, pritom každému rovno na očiach – stačí sa pozrieť z okna vlaku idúc z Malaciek, tesne pred tým, než začne brzdiť do stanice Plavecký Štvrtok. Read more

Územia európskeho významu v širšom okolí Malaciek (2) – Rakáreň

V národnom zozname území európskeho významu Slovenska jepod kódom ÚEV 219 Malinavedené ekologicky vysoko hodnotné povodie potoka Malina Read more

Vertikálna zeleň

 

img_1958.JPG

V mestách, kde je stále väčší tlak na zelené plochy, najmä z nedostatku parkovísk, prestavuje vertikálna zeleň vhodnú alternatívu. Bez nároku na veľké pozemky, len popri múroch budov a plotov, dokážu optimálne zvolené druhy popínavých rastlín pokryť svojimi listami veľké plochy.

Read more