Foto týždňa


Staré autobusové zastávky ponechané ako spomienka na Záhorácku ulicu pred rekonštrukciou…

Read more

Foto týždňa

Foto týždňa


„Meteobúdka“ kúsok od hlavnej križovatky.
Read more

Foto týždňa


Náhrobok pri Troch Duboch

Foto týždňa


Roh Záhoráckej a Sasinkovej ulice.

Foto týždňa


Výstavba prístupovej cesty k priemyselnému parku

Foto týždňa

Foto týždňa

Foto týždňa

Foto týždňa