Michal Tillner. Malačan s habánskymi koreňmi narodený vo Viedni

Michal Tillner sa narodil 25. mája 1895 vo Viedni. Pochádzal z malackej habánskej rodiny, detstvo prežil v Malackách, v dnes už neexistujúcom domčeku pri farskom kostole. Read more

Celestín Lepáček – posledný riaditeľ františkánskeho gymnázia v Malackách

Jedným z významných františkánov 20. storočia, ktorí pôsobili v Malackách, bol aj kňaz, učiteľ, literárny historik a osvetový pracovník P. Celestín Alojz Lepáček. Read more

Páter Kalist Orgoň

Pred dvesto rokmi sa v Malackách narodil jeden zo zaujímavejších františkánov svojej doby Kalist Orgoň, po ktorom je v našom meste pomenovaná ulica. Read more

Alfréd Bollardt – Posledný z prvých

Začiatkom februára zomrel takmer 98-ročný Alfréd Bollardt – niekdajší malacký gymnazista, učiteľ a športovec, ktorý to v hokeji dotiahol až na majstra a reprezentanta Slovenska. Read more

Výročie úmrtia Mikuláša XIII. Pálffyho

Posledný malacký Pálffy knieža Mikuláš XIII., ktorý sa v našom meste narodil v roku 1861, zomrel vo veku 74 rokov v rakúskom Marcheggu 6. marca 1935. Read more

Príbeh Emílie Jakubcovej

Ochotnícke divadlo v Malackách má mnohých protagonistov, žiaľ, mnohí z tých, ktorých som poznal a spolupracoval s nimi, už nežijú (Gabriel Vach, Milan Drobný), dokumenty sa s odchádzajúcimi zanietencami strácajú. Keď som začal spolupracovať s MCK v oblasti histórie športu i kultúry, rozhodol som sa vyhľadať a porozprávať sa s tými, ktorí sú ešte medzi nami Read more

Páter Hyacint Haverla

Pred 120 rokmi sa narodil neskorší františkán Hyacint Haverla, ktorý sa zapísal do malackých dejín najmä ako učiteľ a hudobník. Pôsobil tu s prestávkami viac ako štvrťstoročie. Nedeľné „hrubé“ omše, kde vystupoval spevokol a orchester pod jeho vedením, si pamätá si najstaršia generácia Malačanov. Read more

Zberateľ a archeológ Móric Spitzer

Tento rok uplynulo 165 rokov od narodenia amatérskeho archeológa Mórica Spitzera, pochádzajúceho z Malaciek. Bol na svoju dobu výnimočným zberateľom a archeológom. Vybudoval unikátne múzeum, dodnes nezachované. Read more

Malacký františkán P. Teodorik Zúbek

Pred sto rokmi sa v Malackách narodil františkánsky kňaz, historik a prekladateľ P. Teodorik Zúbek, mladší brat spisovateľa Ľuda Zúbka. Read more

Malacký rodák Ivan Dérer

Pred 130 rokmi sa v Malackách v dome neďaleko miesta, kde zakrátko postavili synagógu, narodil jeden z najslávnejších malackých rodákov Ivan Dérer. Read more