Pamätná lipa v Malackách

V Malackách rastie pamätný strom – lipa slobody. Ako pamiatka stého výročia získania slobody pre národy aj jednotlivcov. Ako pamiatka vzniku demokratickej republiky. A tiež ako symbol týchto hodnôt do budúcnosti. Prinášame fotoreportaž a text príhovoru, ktorý odznel na slávnosti sadenia lipy slobody. Read more

Nová lipa v centre Malaciek bude pripomínať významné výročie

V októbri 2018 oslavujeme 100 rokov od vzniku Československa, spoločného demokratického štátu Čechov a Slovákov. Radi by sme preto pripojili aj naše mesto Malacky k iniciatíve vysadiť „Stromy republiky“ na pamiatku tohto výročia. Prijmite prosím pozvanie na slávnosť Výsadby pamätnej lipy pri príležitosti 100 rokov republiky v piatok 19.10.2018 o 16:30.

Lipa bude vysadená v Malackách na Kláštornom námestí pred OD Stred na mieste bývalého hostinca Bersón (článok Genius Loci Bersón).

Lipa malolistá (Tilia Cordata) je národným stromom Slovákov, Čechov a aj niektorých ďalších slovanských národov. „Lipy slobody“, alebo „Lipy republiky“ sú stromy, ktoré sa sadili na oslavu vzniku Československej republiky bezprostredne po jej vzniku v roku 2018, alebo v termínoch významných výročí tohto míľnika našich národov. O slávnosti z roku 1919 v našom meste písal pred časom Martin Macejka a bola to veru veľká paráda.

Republika má jeden rok. Slávnosť v 1919 na mieste, kde sa nachádza budova okresného súdu.

Podujatie organizuje OZ Malacké pohľady s materiálnou podporou záhradného centra APRO Malacky, ktoré bezplatne poskytlo strom a záhradnícke práce, za čo im patrí naša vďaka. Taktiež ďakujeme Mestu Malacky za poskytnutie verejného priestranstva a Zuzke Chrústovej za inšpiratívnu myšlienku.

Zámocká alej v Malackách, Pálffyovská lipa

Posledná pálffyovská lipa na Zámockej ulici dostane mladšieho súrodenca. (Foto: Martin Macejka)

Výber z výstavy Malackých pohľadov v kryptách

Výstava skončila, nech žije výstava! Ak ste nestihli navštíviť výstavu fotografií Malackých pohľadov, ktorá sa konala v lete v MCK, tak už počas jesennej Malackej šošovice budete mať príležitosť vidieť jej časť v priestoroch krýpt čierneho kláštora. Len túto sobotu v čase od 10:00 do 15:00. Ste srdečne vítaní!

Náš projekt v participatívnom rozpočte BSK

Projekt ROZVOJ OBČIANSKYCH POSTOJOV spája dve aktivity pre naše mesto, ktoré robí OZ Malacké pohľady:
(1) Prácu s mládežou a (2) Podporu verejnej diskusie na dôležité témy v Malackách.

  • Dáva priestor mladým ľuďom spoznať a spolu-formulovať dôležité komunálne témy v kampani 2018.
  • Študenti stredných škôl sa budú aktívne podieľať na organizácii verejnej debaty s kandidátmi na primátora.
  • Pomocou video a foto dokumentácie volebnej kampane a obsahovej analýzy spoznajú svet politického marketingu.

= mladí tak budú rozvíjať vlastné kritické myslenie a občianske zručnosti.

Hlasujte prosím tu.

Od svojho založenia sa naše OZ venuje práci s mládežou, organizuje mládežnícke podujatia, zapája ju do svojich aktivít. Okrem toho pred komunálnymi voľbami 2014 organizovalo OZ Malacké pohľady vo vlastnej réžii niekoľko týždňov trvajúcu anketu s kandidátmi na primátora mesta Malacky a verejnú diskusiu kandidátov, ktorej sa zúčastnili takmer všetci kandidáti na primátora. Teraz vidíme ideálnu príležitosť tieto dve aktivity prepojiť a posunúť na vyššiu úroveň.

Výchova k aktívnemu občianstvu je jedným z cieľov vzdelávania študentov stredných škôl. Jeho prejavom sú okrem iného záujem o verejné veci, kritické myslenie, účasť na voľbách, vrátane volieb kmunálnych. Cieľom projektu OZ Malacké pohľady je preniesť teóriu do praxe a zapojiť študentov do verejnej diskusie ku komunálnym voľbám 2018. Študentom tiež prinesie praktické zručnosti v oblasti komunikácie, spolupráce, projektového riadenia a dokumentácie. Projekt sa nespája s podporou ani kampaňou žiadneho konkrétneho kandidáta na primátora mesta.

Bratislavský samosprávny kraj spustil hlasovanie o najlepšie projekty, ktoré budú v každom okrese financované z participatívneho rozpočtu. Podporiť môžte aj náš projekt s názvom: Rozvoj občianskych postojov mládeže v Malackách – komunálne voľby 2018.

V sobotu 19.9. MALACKY na KOLO

V sobotu 19.9. sa bude v Malackách konať hneď niekoľko podujatí, na ktoré môžte prísť na bicykli. Okrem Divadelného Jarmoku a Malackej Šošovice vás pozývame aj na aktivity MALACKY na KOLO – iniciatívy pre rozvoj cyklodopravy v Malackách. Veríme, že existuje veľa možností (doteraz nevyužitých), ako spraviť mesto bezpečnejším pre cyklistov a podporovať bicykle namiesto áut. Read more

2% z daní pre Malacké pohľady

 

Prečo by ste mohli venovať vaše 2% Malackým pohľadom?

Ako môžete venovať 2% z daní Malackým pohľadom?

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Zo stránky www.rozhodni.sk si stiahnite vyhlásenie o poukázaní 2% dane a doplňte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Ak použijete vlastné tlačivo, uveďte v ňom tieto údaje o prijímateľovi: Malacké pohľady, Kukučínova 57, 901 01 Malacky, IČO 31800963.
  4. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite alebo osobne doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Na čo bude váš príspevok použitý?

Váš príspevok nám pomôže zrealizovať zámery, ktoré smerujú k verejnému priestoru s pridanou hodnotou – áno – je to možné aj v Malackách. S pomocou dobrovoľníckeho úsilia členov OZ Malacké pohľady plánujeme:

  • Mikroprojekty pre zachovanie a zveľadenie historického dedičstva;
  • Projekty pre rozvoj občianskej spoločnosti na úrovni mesta Malacky.

Ďalšie informácie

Uvítame aj vaše pripomienky a podnety k našim aktivitám – a samozrejme – aj osobnú angažovanosť! Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete viac informácií, napíšte nám na mpohlady@gmail.com

Ďakujeme (viac ako štát za 98% vašich daní)!   

Kvadrum Čierneho kláštora

Areál Čierneho kláštora patrí k najvýznamnejším pamiatkam v Malackách, podrobnejšie sa o ňom dočítate vo viacerých príspevkoch na tejto stránke. Niektorí z vás možno viete, že uprostred tohto komplexu sa nachádzajú dve nádvoria so štvorcovým pôdorysom, tzv. kvadrumy. A práve revitalizácii jedného z nich sa venoval náš projekt.
Read more

Publikačná činnosť

Malacké pohľady sú v poslednom období aktívne predovšetkým v publikačnej činnosti. Najvýznamnejšou aktivitou združenia je vytváranie a prevádzkovanie internetovej stránky, na ktorej sa práve nachádzate – Malackých pohľadov.
Read more

Blší trh

Príjemné slnečné počasie a vidina výhodného nákupu bývajú lákadlami mločieho dobročinného blšieho trhu, ktorý sa príležitostne uskutočňuje v priestore pred i za „oblúkmi“, ktorými sa vchádza na nádvorie malackého Čierneho kláštora.
Read more

Informačné tabule

Vedeli ste, že „náraďovňa“ v rohu starého malackého cintorína je v skutočnosti historická budova, v ktorej sa v dávnej minulosti konávali pitvy? A tiež, že v Malackách stál kedysi gotický kostol? Alebo že Malacky boli v minulosti rodinným sídlom uhorského palatína? Myslíte si, že historické centrum Malaciek sa nachádzalo na tom istom mieste ako to súčasné?
Read more