Významné pálffyovské výročie

Pred 380 rokmi vydal panovník Ferdinand II. Pavlovi IV. Pálffymu donačnú listinu na Plavecké panstvo. Zároveň mu udelil grófsky titul. Zmenilo sa tým pre Malačanov veľa? Read more

Brémsky denník o nepokojoch v Malackách

Pred takmer 200 rokmi boli v Malackách nepokoje, o ktorých písali aj na nemeckom území. Prinášame úryvok z článku, týkajúceho sa Malaciek. Read more

Pavol IV. Pálffy

“My gróf Pavol Pálffy z Erdödu, palatín kráľovstva uhorského, sudca Kumánov, rytier zlatého rúna, doživotný najvyšší gróf Plaveckého hradu a stolice Bratislavskej a kapitán jej hradu, slobodný barón stupavský a na Červenom kameni, pán Marcheggu a Bojníc, taktiež tajný radca a komorník najjasnejšieho kniežaťa a pána, vznešeného Ferdinanda III. Read more

Čierny kláštor bol založený pred 360 rokmi

Počas predchádzajúceho víkendu uplynulo 360. rokov od založenia františkánskeho kláštora v Malackách. Zakladateľom bol vtedajší malacký zemepán a uhorský palatín Pavol IV. Pálffy. Cieľom založenia kláštora bola najmä rekatolizácia panstva, ktoré bolo v období predchádzajúcich zemepánov Balašovcov evanjelické. Read more

Pálffyovská hrobka v Plaveckom Podhradí

V Malackách sa nachádza rodová pálffyovská krypta, odpočíva tu niekoľko generácií rodu. Na spodnom okraji cintorína v Plaveckom Podhradí však nachádzame hrobku, označovanú ako pálffyovskú. Read more

Vertikálna zeleň na pálffyovskom zámku v Malackách

Pred časom sme sa na Malackých pohľadoch venovali problematike vertikálnej zelene. Staré fotky nás inšpirovali k návratu k tejto téme. Popínavé rastliny na stenách budov nie sú totiž novým javom Read more

Prednáška o Štrečke

Pred týždňom sa v galérii Mestského centra kultúry stretlo približne 50 návštevníkov, ktorí si prišli vypočuť prednášku mgr. art. Tomáša Haviara o niekdajšej pálffyovskej lesnej železničke, nazývanej Štrečka. Read more

Srdcia dvoch Pálffyovcov

Pálffyho srdce je pojem, ktorý má v Malackách dva významy. Jednak srdce, presnejšie srdcia dvoch Pálffyovcov, ktoré sú spojené s naším mestom, jednak ocenenie, ktoré primátor udeľuje osobnostiam mesta. 24. februára odznela prednáška, venovaná srdciam Pavla IV. Pálffyho a jeho syna Jána III. Antona. Read more

Dávne objekty v zámockom parku

V dnešnom článku sa zameriame na stavby a iné objekty, ktoré sa nachádzali v zámockom parku. Park zrejme vznikol v 17. storočí spolu so zámkom, ale dokumenty z tých čias nemáme. Zachovalo sa niekoľko máp z neskoršieho obdobia, zachytávajúcich podobu parku Read more

Príbeh pálffyovského jeleňa v zámku

Na nádvorí pálffyovského zámku, priamo v strede nad studňou, je jeleň, symbol  z rodového erbu posledných malackých zemepánov. Ten súčasný jeleň, vytvorený na základe historických fotografií, bol na svoje miesto daný vlani. Takmer sto rokov tam nebol. Read more