Výsledky hlasovania o cyklozásahoch 2017

Prinášame výsledky hlasovania o cyklozásahoch 2017 pre Malacky. Zúčastnilo sa ho 185 ľudí, ktorí vyberali spomedzi 17 navrhnutých opatrení. Prejavili svoje preferencie – vybrané opatrenia Read more

Hlasovanie: vyberte cyklo-zásahy 2017

Po roku sa opäť otvára obchod s cyklo-zásahmi pre Malacky. Využite kredit 10 000 EUR a vyberte, čo by sa malo realizovať v roku 2017. Hlasovaním rozhodnite do 24. 3. 2017.

Verejnosťou bolo vo februári navrhnutých 17 malých opatrení, ktoré vyriešia konkrétny problém, alebo umožnia lepší život cyklistiek a cyklistov v meste. Read more

Navrhnite malacké cyklozásahy 2017

Opäť máme možnosť urobiť niečo konkrétne pre cyklodopravu v meste! Cyklozásahy sú malé opatrenia pre zlepšenie života cyklistov v meste Malacky. Navrhla ich iniciatíva Malacky na Kolo, rozpočet 10 000 EUR schválilo mestské zastupiteľstvo a vykonajú sa s podporou mestského úradu najneskôr do konca roka 2017.

V tomto roku sa môžte aktívne zapojiť nielen do výberu cyklozásahov, ale už aj do ich návrhov – ich zber bude prebiehať počas 10 dní do piatka 24.2.2017 23:59. Read more

Vyberali sme cyklo-zásahy 2016 pre Malacky

Cyklo-zásahy dostali zelenú zo strany mesta. Podľa vyjadrenia primátora sa financie na ich realizáciu v roku 2016 nájdu – naše úsilie o vyčlenenie sumy 10 000 EUR z mestského rozpočtu bolo teda úspešné. Ostáva teraz rozhodnúť o konkrétnych opatreniach.

Cyklo-zásahy sú malé opatrenia pre zlepšenie mesta Malacky pre cyklistky, cyklistov a cyklodopravu. Sú ľahko realizovateľné, prinášajú okamžitý efekt a dopĺňajú väčšie infraštruktúrne projekty mesta.

Rozhodnutie je na vás – máte možnosť rozhodnúť o tom, čo by sa malo v roku 2016 realizovať. Pomôžte nám prosím vybrať, ktoré aktivity sa vám páčia – prostredníctvom virtuálneho cyklo-zásahového obchodu pre Malacky. Máte k dispozícii kredit 10 000 EUR. Budeme sa usilovať tie najlepšie z nich uskutočniť už v prvej polovici roka 2016.

ANKETA BOLA UKONČENÁ 5.2.2016

Uvedené aktivity boli navrhnuté iniciatívou Malacky na kolo – ceny za jednotlivé opatrenia sme sa snažili odhadnúť zodpovedne, ale berte ich prosím iba ako orientačné.

Výsledky ankety k cyklodoprave

Na spoločnej cyklojazde iniciatívy MALACKY na KOLO bola oznámená anketa, ktorá sa konala v dňoch 16.9.-13.10.2015. Po zaznamenaní prvých 200 odpovedí dnes zverejňujeme jej výsledky. Pre zväčšenie kliknite na infografiku:

infografika_nakolo_2015_final

Okrem týchto odpovedí ste odovzdali aj množstvo odkazov pre vedenie mesta. Na najbližšom stretnutí ich budeme tlmočiť primátorovi mesta a ostatným, ktorých sa týkajú. Ďakujeme za účasť v ankete a podporu, ktorú vyjadrujete iniciatíve!

Hľadáme najpresnejší tip výsledkov volieb v Malackách

Komunálne voľby vyvolali tento rok veľmi živú diskusiu, či už o programoch, osobnostiach kandidátov, ale tiež o tom, AKO TO DOPADNE. Zaznamenali sme záujem viacerých skupín tipovať výsledky volieb v Malackách – preto sme vytvorili jednoduchý formulár, kde si môžte „natipovať“ výsledok volieb, či už zvoleného primátora, poslancov MsZ alebo účasť.  Read more

Piata otázka pre budúceho primátora Malaciek

Pálffyovský zámok, nazývaný aj malacký kaštieľ, je pamiatkou vo vlastníctve mesta, ktorá sa za uplynulých sedem rokov dočkala iba obmedzenej rekonštrukcie. V súčasnosti sa využíva iba jej malá časť – ako turistické centrum, expozícia múzea Michala Tillnera a príležitostná sobášna sieň. Spýtali sme sa kandidátov na primátora, aké spôsoby využívania by uprednosťovali a kde by sa malo začať. Read more

Štvrtá otázka pre budúceho primátora Malaciek

Štvrtá otázka našej ankety a odpovede na ňu sú publikované v druhý deň prebiehajúcej kampane. Personálne otázky budia oprávnený záujem – veď v konečnom dôsledku je všetko o ľuďoch a ich konkrétnej zodpovednosti a rozhodnutiach. Read more

Tretia otázka pre budúceho primátora Malaciek

Tretia otázka ankety medzi kandidátmi na primátora Malaciek sa týka naliehavej témy – dopravy. Jej intenzita v ostatných rokoch výrazne stúpa a aj v našom menšom meste si zvykáme na nové situácie. Aké sú alternatívy a čo môže samospráva ovplyvniť?  Read more

Druhá otázka pre budúceho primátora Malaciek

Druhá otázka ankety pre kandidátov na primátora Malaciek otvára tému, o ktorej sa verejne príliš nediskutuje, avšak ovplyvňuje kvalitu života väčšiny občanov. Blízkosť hlavného mesta je pritom jedným z faktorov, ktorý výrazne vplýva na Malacky. Spýtali sme sa všetkých ôsmich pánov, ako naložiť s týmto potenciálom. Read more