Čierny kláštor pod lupou

Pod lupu dáme fotografiu, ktorú vieme presne datovať. Pochádza z roku 1910 a viaže sa na požiar, ktorý poškodil františkánsky Čierny kláštor v nedeľu 27. novembra 1910. Vďaka novinovej správe z nasledujúceho dňa máme o ňom aj bližšie informácie. Read more

Novoročný pozdrav z roku 1900

Na prelome 19. a 20. storočia vytlačila Wiesnerova tlačiareň v Malackách zaujímavý novoročný pozdrav – pohľadnicu zobrazujúcu členov vtedajšieho malackého spevokolu. Pozrieme sa na ňu bližšie. Read more

Piknik malackej honorácie pod lupou

Pozrieme sa bližšie na fotografiu zo začiatku 20. storočia. Zachytáva slávnostne, ale zároveň neformálne pôsobiace posedenie v prírode. Nepoznáme presné miesto, autora fotky ani väčšinu osôb. Malo by ísť o ľudí z okruhu pálffyovských a okresných úradníkov.  Read more

Niekdajšia Nová ulica pod lupou

Bližšie sa pozrieme na nie celkom neznámu wiesnerovskú pohľadnicu zo začiatku 20. storočia. Je na nej zachytená vtedajšia Nová ulica, ktorá kedysi začínala na dnešnej Radlinského, križovala Zámockú a končila pri Maline (Na brehu). Read more

Malackí policajti pod lupou

Mestskí policajti sa v prvej polovici 20. storočia označovali ako obecní strážnici. Zachovala sa kvalitná skupinová fotografia, ktorú sme dali pod lupu. Read more

Sprievod na Záhoráckej pod lupou

Detailne sa pozrieme na fotografiu pohrebného sprievodu, ktorý išiel cez dnešnú Záhorácku ulicu v máji 1934. Je pozoruhodná v mnohých ohľadoch. Autorom je Štefan Maryniak. Read more

Reštaurácia America pod lupou

Pozrieme sa podrobne na fotografiu z obdobia medzi dvoma svetovými vojnami. Na obrázku je niekdajší hostinec, resp. reštaurácia s názvom America, ktorú vlastnil Štefan Mereš. Read more

Škôlka v Malom kaštieli pod lupou

Malý kaštieľ bol v prvej polovici 20. storočia sídlom ženského kláštora vincentiek. Kláštor plnil aj vzdelávaciu funkciu – rehoľníčky viedli dievčenskú školu, ale aj materskú školu. dodnes žije v Malackách niekoľko desiatok odchovancov legendárnej óvody. Read more

Dolní konec pod lupou

Dnes podrobne rozoberieme kvalitný záber z veže farského kostola na „Dolní konec“ v Malackách, ktorý bol približne v polovici 30. rokov 20. storočia vydaný ako pohľadnica. Read more

Mierové námestie po druhej svetovej vojne

Polovica 20. storočia. Pohľad z budovy niekdajšieho okresného úradu, resp. vtedy už asi okresného národného výboru, na námestie. Viac takých v archíve nemáme. Takýto záber by dnes kvôli stromom zrejme nebol možný. Pozrieme sa naň podrobnejšie. Read more