Predstavenie iniciatívy MALACKY na KOLO

MALACKY na KOLO je iniciatíva občanov mesta Malacky, ktorým záleží na rozvoji cyklodopravy a jej podmienok v našom meste. Vznikla ako reakcia na prejavenú ústretovosť vedenia mesta Malacky k diskusii o tejto problematike a vyslovenej požiadavke po jednom-reprezentatívnom hlase cyklistov v meste. Tak sme tu!

Naša motivácia je však ambicióznejšia – radi by sme pomohli urobiť z Malaciek slovenského lídra cyklodopravy. Vidíme veľký potenciál pre využitie bicykla (alebo po záhorácky KOLA) ako bezpečného dopravného prostriedku pre každodenné cesty do práce, školy, na vlak alebo nákupy.

Rovnako v Malackách existuje obrovský a nevyužitý potenciál pre rozvoj cestovného ruchu: Rovinatý terén, jedinečná príroda borovicových lesov a mokradí, možnosť vzájomne prepojiť región Záhorie (od Stupavy az po Skalicu) a už existujúcu cyklistickú infraštuktúru v Dolnom Rakúsku, na Južnej Morave, na Malokarpatský región.

Naďalej pretrváva vnímanie cyklistiky ako menejcenného spôsobu dopravy, pritom trendy v Európe aj okolitých štátoch sú opačné. V uplynulých rokoch sa cyklodoprave nevenovala dostatočná pozornosť a aj v súčasnosti je deklarovaná podpora zatiaľ iba verbálna, bez konkrétnych opatrení a výsledkov. Navyše, hlas cyklistov pri koncepčných diskusiách a plánovaní projektov bol doteraz slabý a možno práve preto nevypočutý. Potrebujeme sa posunúť ďalej – stavať dobre naplánované a bezpečné cyklocesty a dostať MALACKY na KOLO!

Naše ciele sú nasledovné:

 1. Zvýšiť bezpečnosť cyklistiek a cyklistov v meste Malacky
 • Požadujeme budovanie cyklochodníkov – ponúkame poradný hlas pri vypracovaní cyklokoncepcie mesta z pohľadu potrieb a záujmov jej cieľovej skupiny – cyklistov.
 • Požadujeme zavedenie pravidla, že každý verejný projekt musí byť vo fáze prípravy odborne posúdený aj z pohľadu vplyvu na cyklodopravu.
 • Ponúkame spoluprácu na osvetových a výchovných aktivitách pre verejnosť a skupiny so záujmom o cyklodopravu (deti, mládež, začínajúci cyklisti, seniori).
 1. Popularizovať cyklo-dopravu v Malackách ako:
 • Rovnocenný a plnohodnotný spôsob dopravy, ktorý má na uliciach mesta svoje miesto.
 • Pomoc pre dopravu v meste pri neustálom náraste pohybu áut.
 • Zdravý a atraktívny životný štýl obyvateľov a návštevníkov mesta.
 1. Pomôcť uskutočniť rýchle a viditeľné kroky pre rozvoj cyklo-dopravy
 • Alokovaním stálej položky rozpočtu v kapitole doprava s dohodnutou dotáciou (minimálne 10 000 € na rok 2016).
 • Participáciu verejnosti sa môže rozhodnúť o konkrétnych aktivitách a využití tohto rozpočtu na konkrétne ciele realizovateľné v roku 2016.

Iniciatíva v súčasnosti združuje:

 • Amateur Cyclo Club Malacky (Marián Vasek)
 • Cyklisticky oddiel Strojár Malacky (Igor Lím)
 • SCK Záhorák Malacky (Marcel Bulla)
 • OZ Malacké pohľady (Miroslav Konečný, Marian Trnka, Martin Macejka)
 • občanov mesta: Mário Balaščík, Augustín Král, Zuzana Matúšková

V budúcnosti sa skupina otvorí aj pre ďalších občanov so záujmom o cyklodopravu – ďalšie podnety budeme zbierať pomocou skupiny na facebooku MALACKY na KOLO. Pridajte sa k nám!

Streľba v našom meste – Prečo?

Malacky sa včera stali dejiskom prvého prepadu banky za posledné roky, pri ktorom sa strieľalo. Táto udalosť dostala dobré miesto pre život na titulky denníkov aj medzi hlavné správy dňa všetkých slovenských televízií. Zábery Záhoráckej ulice a vrtulníka na križovatke s Pribinovou ilustrovali túto udalosť obrazom, vyjadrenie našich spoluobčanov o divokom západe zasa slovom. O tom, čo sa stalo, písať nechcem, skôr sa zamyslieť, prečo sa to stalo. Read more

Je zimná údržba v meste dostatočná?

Odpoveď na túto otázku rád prenechám diskutujúcim. Snehová nádielka cestárov či pracovníkov nášho Tekosu evidentne ako vždy prekvapila. Úplne im rozumiem – to že bude v januári snežiť by asi napadlo málokoho.

Read more

Aké bude pokračovanie kauzy Kalendár? (doplnené)

Od vydania kontroverzného „mestského“ predvolebného kalendára na rok 2010 uplynulo už niekoľko týždňov. V diskusiách na internetových fórach, či už u nás alebo na stránke www.malacky.sk, sa napísali tisícky slov. Ozvali sa niektorí ľudia, ktorí sa cítia byť dotknutí zaradením fotiek, ktoré ich zobrazujú, v kalendári. Kombinácia vlastných fotiek v spojení s propagáciou tejto strany, alebo skupiny ľudí im vadí. Príčinou nie je kalendár samotný (komu by vadilo, keby sa videl na fotke v mestskom kalendári?), ale fakt, že je politicky zameraný. Ľudia z politiky (či už „veľkej“ alebo „malej“) alebo z marketingu by si mali uvedomiť, kde sú hranice. Read more

Otvorený list

Dostal sa mi dnes do rúk akýsi kalendár mesta Malacky na rok 2010. Kalendár je stolový, uvítava nás na ňom zopár ľudí jednej strany. V kalendári sú použité fotografie z kultúrnych, spoločenských a športových aktivít nášho mesta a fantastických ľudí v ňom žijúcich, ktorí nemajú s touto demagogickou bludnou stranou nič spoločného. A ak by to mala byť akákoľvek iná demagogická politická strana, rovnako mi to bude vadiť. Read more

Myslí sa v Malackách aj na cyklistov?

Napriek tomu, že naše mesto leží na rovine, téme cyklochodníkov sa u nás zatiaľ venovalo minimum pozornosti – o to viac v lete prekvapila správička o tom, že sa Malacky zapojili do projektu nadácie EKOPOLIS, ktorý podporuje vytvorenie siete zariadení, služieb s prihliadnutím na potreby cyklistov. Read more

Sú kamery mestskej polície umiestnené v súlade so zákonom?

kamera.jpg

Kamerovému systému v Malackách sa na stránkach Malackých pohľadov venujeme už od momentu, kedy v Malackách pribudli prvé kamery Mestskej polície. Kamerový systém okrem svojich výhod, ktoré predsa len nejaké má, prináša aj mnoho otáznikov – či už otázky ochrany súkromia, efektívnosti vynaložených prostriedkov až po otázky právne. Niektoré zostávajú stále nezodpovedané.

Read more