Sklépky

Na mieste dnešného parku pred kláštorom boli takmer do konca 30. rokov 20. storočia dve budovy, ktoré Malačania poznali pod menom Sklépky. Stáli na úrovni Severínka a v línii zástavby na Záhoráckej ulici.

Obe stavby boli prízemné. Z ústneho podania vieme, že v časti týchto objektov bývali chudobnejší ľudia.  O tom, že budova bola obývaná, svedčí niekoľko záznamov v matrike krstov, kde sú ako adresa uvedené Sklépky. Najstarší taký záznam je z roku 1871. Okrem toho vraj v Sklépkoch sídlili predchodcovia dnešnej polície a tiež obecný špitál.

Matričný záznam z roku 1871

Istý čas tam bola mýtnica. Dozvedáme sa o tom od kronikárky Brantalovej: „Až do prvej svetovej vojny mali Malacky mýtnika, ktorý vyberal mýto. Zvyčajne býval v budove zvanej „Sklepky“, ktorá stála pri zákrute proti soche Severína. Posledný mýtnik bol Michal Šefčík.“

Najstarší obrázok, na ktorom sú vidieť Sklépky, je z obdobia okolo roku 1860

Kronikárka na inom mieste píše, že po vzniku dobrovoľného hasičského zboru (1875) dali Pálffyovci hasičom „budovu pre hasičské skladište, v „Sklepkoch“ pri soche Severína pred kláštorom, ktorú zbor používal plných 60 rokov, kým sa nepostavila požiarna zbrojnica nová na Sokolovskej ulici“.

V Sklépkoch alebo v ich tesnom susedstve sa nachádzala aj obecná váha. Jej prevádzku, vrátane opráv mal v 30. rokoch 20. storočia na starosti hodinár Gašpar. Obecná váha súvisela aj s pravidelnými jarmokmi, ktoré sa konávali na dnešnej Záhoráckej ulici a v priestore pred kláštorom.

Koniec Sklépkov nastal v druhej polovici 30. rokov 20. storočia. Hasiči si postavili nové skladisko pri potoku Malina oproti Sokolovni (vedľa dnešnej športovej haly Malina) a pred kláštorom sa plánovalo založenie parku. Najskôr bolo zbúrané hasičské skladisko, zakrátko aj susedná budova.

Rozoberanie väčšej budovy v druhej polovici 30. rokov 20. storočia

Druhá budova zostala ešte chvíľu stáť, no do konca 30. rokov 20. storočia bola tiež zbúraná a v roku 1939 tu bol založený park

Aký bol ďalší vývoj priestoru pred kláštorom, si môžete prečítať tu.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.