Stroj času – Zámocký park

Takýto pohľad na zámocký park sa naskytol Pálfiovcom z balkóna ich rodového sídla od 19. storočia. Fotografia je z čias, kedy už zámok nevyužíval pôvodný vlastník, ale františkáni a študenti ich gymnázia, ktorí tu mali internát.

balkon1.jpg

Dnes patrí zámok mestu a na zámocký park sa príjemne pozerá…

balkon2.jpg

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.