V Malackách preškoľovali rehoľníkov v duchu marxizmu

Minule sme písali o likvidácii kláštora v rámci Akcie K 14. apríla 1950. Po prepadnutí kláštora si rehoľníci so sebou zobrali len najpotrebnejšie veci a ešte v noci boli prevezení do tzv. centralizačného kláštora vo Sv. Beňadiku. Tam si vypočuli františkáni referát. Jeho základná myšlienka znela, že rehoľníci, najmä ich predstavení, sú agentmi Vatikánu, a zároveň nepriateľmi československého ľudu.

Ľudová moc ich vraj chcela prevychovať a zbaviť toho „biľagu“. Františkánov bolo v beňadickom kláštore okolo 180, ich počet sa menil a postupne zmenšoval odchodom do farskej služby a do preškoľovacích kláštorov. Rehoľníci odchádzali do okolitých farností slúžiť sv. omše a potom sa vracali naspäť do centralizačného kláštora.

Mladších rehoľníkov, ktorí ešte neboli na vojne, poslali komunisti do pomocných technických práporov (PTP). Niektorí, najmä frátri, išli do výroby. Problém bol, čo s tými, čo zostali. Otázku vyriešili: treba ich preškoliť v duchu marxizmu-leninizmu.

V júli 1950 spravili z bývalého malackého kláštora preškoľovací kláštor pre rehoľníkov z rôznych reholí. Cieľom školení, ktoré trvali vždy približne mesiac, bolo presvedčiť kňazov na lojalitu, resp. spoluprácu s režimom. Okrem štátnych úradníkov viedli školenia aj kňazi, ktorých presvedčili komunisti na spoluprácu.

Jedným takých kňazov bol aj františkán, rodák z Jakubova P. Ladislav Polák. Rýchlo sa prispôsobil novým pomerom. Začiatkom júla 1950 ho priviezli do preškoľovacieho kláštora v Malackách, nie však do internácie, ale ako školiteľa ostatných rehoľníkov. Pri príchode do Malaciek odovzdal štátnemu zmocnencovi kláštora list od prednostu SLOVÚC-u (Slovenského úradu pre veci cirkevné) Emila Göllnera v znení: „Pán páter Ladislav Polák z Košíc je poverený Slovenským úradom pre veci cirkevné určitými úlohami v kláštore v Malackách, a preto mu vychádzajte v ústrety.“

Podľa spomienky jedného rehoľníka raz P. Ladislav Polák začal školenie slovami: „Áno, bratia, dneska máme veľký sviatok, Všetkých svätých.“ Svätých však už viac vo svojej reči nespomenul, hovoril len o politike. Mnohí Malačania si na P. Ladislava pamätajú z obdobia 1968 – 1981, ked bol správcom malackej farnosti.

Ďalšími školiteľmi boli niektorí politici režimu (Jilemnický, Martanovic), ako aj „vlastenecký“ kňaz Zárecký. Často sa však stávalo, že týmto vysokoškolsky vzdelaným ľuďom prednášali o marxistickej filozofii robotnícke kádre.

Do preškoľovacieho kláštora vozili aj rehoľníkov zo Sv. Beňadika. Okrem školení absolvovali brigády, z rozprávania vieme, že chodili napríklad vyberať zemiaky do Gajár. Nesmeli prísť do styku s ľuďmi, boli v kláštore zatvorení.

Po ukončení kurzu nasledovali skúšky pred komisiou, ktorá rozhodla o ďalšom osude frekventanta. Preškoľovaním, teda skúškami úspešne prešlo celkovo 108 zo 158 rehoľníkov. Títo, tzv. preverení sa mohli odobrať do pastorácie. Zvyšných, ktorí dostali pri záverečných pohovoroch po preškolení známku IV a neprešli, poslali naspäť do kláštorov v Podolínci a vo Sv. Beňadiku. Prípadne boli prevezení do kárneho kláštora v Báči. Tam bol režim podstatne prísnejší, pričom často nechýbali ani najhrubšie formy ponižovania človeka. Podľa J. M. Dubovského je údaj o počte preškoľovaných rehoľníkov nepresný, bolo ich vyše 300.

Klerici z malackého kláštora pred jeho likvidáciou

Kňazi, ktorí podpísali lojalitu, spoluprácu, išli do pastorácie ako správcovia farností. Tak odišlo 55 pátrov do verejnej duchovnej správy a 49 bratov do výroby. Ak by chcel niekto z určenej línie vybočiť, hrozilo mu odňatie štátneho súhlasu, bez ktorého nikto nemohol ísť do pastorácie. Aj novokňazi museli najskôr podpísať lojalitu, keď išli za kaplánov.

Preškoľovací kláštor v Malackách bol zrušený v máji 1951. Po jeho zrušení zostala v priestoroch objektu bývalého kláštora škola, fara zaberala len malú časť. Podľa pamätníka istý čas na poschodí v priestoroch dnešnej fary bolo sídlo okresného súdu.

Zdroje:
– Dubovský, J. M.: Akcia kláštory. Matica Slovenská 1998
– http://www.frantiskani.sk/nekr/01/polak.htm
– http://www.kapucini.sk/userdata/Image/Zbornik%20-%20seminar%202003.%20akcia%20K.pdf

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.