Kláštorné nádvorie opäť rozkvitne

Posledných niekoľko rokov pôsobila zeleň v prvom vnútornom kláštornom nádvorí tzv. kvadrume veľmi zanedbane, málo reprezentatívne a len minimálne korešpondovala s historickým kláštorným prostredím. Potreba jej obnovy preto bola viac než opodstatnená. Tvorcom myšlienky a konkrétneho projektu je Daniel Košťál, ktorý sa záhradnej tvorbe venuje teoreticky aj prakticky viac ako 10 rokov. Malackým pohľadom porozprával o svojich zámeroch a jednotlivých krokoch…

nakres.jpg

Najdôležitejším cieľom je navrátiť resp. vtlačiť tomuto priestoru charakter starej kláštornej záhrady so všetkým čo k tomu patrí, teda s typicky kláštornými rastlinami, udržiavaným trávnikom v strede, symetriou, farbami a vôňami a hlavne špecifickou atmosférou. Projekt sme začali realizovať vo februári t.r. a postupne prebieha v niekoľkých fázach. Začiatok sprevádzali aj niektoré radikálnejšie riešenia, ktoré však boli k dosiahnutiu stanoveného cieľa nevyhnutné. V niektorých prípadoch dokonca potrebné…

vyrub1.jpg

vyrub2.jpg

V rámci prvej fázy (február 2008) projektu bola uskutočnená základná inventarizacia pôvodnej výsadby a po zvážení výrub niektorých nežiaducich drevín – najmä najvyššej tuje východnej (Thuja orientalis) a mohutnej vŕby (Salix alba). Korene týchto drevín totiž zasahovali až pod kláštornú budovu a bolo len otázkou krátkeho času kedy by spustili praskanie muriva. Po výrube sa nádvorie viditeľne presvetlilo a získalo reprezentatívnejší ráz. Zároveň sa vytvorili lepšie podmienky na pestovanie navrhovaných rastlín.

Pôvodný porast, ktorý bol takisto z veľkej časti a po dôkladnom zvážení odstránený, tvorili aj ďalšie exempláre tuje východnej. Tieto tu však boli vysadené nekoncepčne a svojou pribúdajúcou výškou by postupne do tohto priestoru vnášali hlboký tieň (tým by znemožnili pestovanie ostatných napr. kvitnúcich rastlín a ruží). Okrem nich tu rástli menšie či väčšie krušpány (Buxus sempervirens), niekoľko prestarnutých aj keď pekne kvitnúcich opadavých krov (zlatovka, okrasná ríbezľa, tavoľník, ibištek), ruže a viacero druhov trvaliek. Trvalkový záhon sa pôvodne nachádzal hneď pri chodníku a vysadených v ňom bolo viacero druhov trvaliek, spolu s nimi vyššie a nižšie okrasné trávy a vybrané na jar kvitnúce cibuľoviny. Napriek tomu, že tento záhon bol založený len nedávno pôsobil veľmi zanedbane, mnohé zaujímavé druhy v ňom vyhynuli, iné sa príliš rozrástli alebo boli poznačené neodbornými zásahmi. V posledných rokoch bolo bežné, že sa do kvadrumu sadilo „hocičo“ bez predchádzajúceho zváženia či sa daná rastlina vôbec bude do kláštorného prostredia hodiť, či tu bude mať adekvátne podmienky pre svoj rast a pod. Bolo teda logické, že časom z tohto vznikne mix všetkého možného. Tieto výsadby boli odstránené a nahradí ich niečo úplne nové, predovšetkým vhodnejšie do kláštorného prostredia. S niektorými pôvodnými rastlinami (napr. s ružami, hortenziami, kosatcami) sa však v novej výsadbe počítalo a tak budú iba presadené na vhodnejšie miesto. Dominantou nádvoria je nádherný exemplár cyprušteka (Chamaecyparis lawsoniana). Tento zostane zachovaný.

V rámci druhej fázy prebehli menšie terénne úpravy, odstránený bol stavebný ale aj iný odpad, ktorý bol vo väčšom množstve zakopaný priamo pod niektorými krami a prišlo k nevyhnutnému zlepšeniu kvality pôdy spolu s odstránením trvácich burín (niektoré pôvodné záhony boli extrémne zaburinené trvácimi širokolistými burinami). Následne prebehlo vymeranie nových záhonov a chodníkov – budú umiestnené po obvode novej výsadby (pri kláštorných múroch) a o.i. zabezpečia prístup k studni a k pastoračnému centru. Chodníky budú materiálovo plne rešpektovať charakter kláštorného prostredia.

zahon.jpg

zahon-prazdny.jpg

obrubnik.jpg

V ďalších fázach by malo prísť k samotným výsadbám. Ich výsledkom bude harmonickejšie pôsobiaca a geometricky usporiadaná sadovnícka kompozícia ktorej základom budú okrem nového trávnika, historickej studne a vysokého cyprušteka aj nízke živé plôtiky z krušpánu (Buxus sempervirens „Sufruticosa“). Tieto ohraničia záhony na ktorých porastú hlavne typicky kláštorné a v rôznych obdobiach kvitnúce a dokonca aj voňajúce rastliny – ruže, hortenzie, ľalie, klinčeky, konvalinky a niektoré druhy byliniek. Pri koncepcii záhonov sa vychádzalo aj z toho, čo v kvadrume niekedy rástlo. Tieto informácie sme získali z historických fotografií a rozprávaní starších Malačanov. Záhony budú ohraničovať trávnik z 3 strán. Len jedna časť bude namiesto vytvorenia záhonu zatrávnená a to až po vydláždenú plochu nad ktorou je v súčasnosti pergola s popínavými rastlinami. Z tohto miesta bude možné vstúpiť na plochu trávnika. Nie je však cieľom, aby bol trávnik v budúcnosti príliš zaťažovaný. Skôr by mal mať reprezentatívnejší charakter. Zároveň by sa mal odtiaľto naskytnúť návštevníkom pohľad na celú kompozíciu. Priestor by v budúcnosti mali dotvoriť lavičky, kvitnúce letničky v efektných nádobách a informačná tabuľa. Zámerom je, aby bolo toto nádvorie po vynovení jednou zo zastávok v rámci organizovaných prehliadok kostola. Nová výsadba bude mať aj vzdelávací charakter (menovky pri vybraných rastlinách).

Projekt je finančne podporený z grantového programu T-Mobile pomáha komunite a z nadácie Pro Malacky.

2 komentárov
  1. Martin Marek
    Martin Marek hovorí:

    Nad osvetlením ešte rozmýšľame aj keď nad trochu iným ako v meste 🙂 uvidíme ako budeme na tom s rozpočtom ale máme v pláne minimálne „podvodné“ osvetlenie v studni 🙂

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.