Vyhláška (464/2009) upravuje povinnú a nepovinnú výbavu bicykla. V Slovenskej republike je
povinná táto výbava bicykla na cestách:

1. dve na sebe nezávislé účinné brzdy
2. zadné odrazové červené sklo, môže byť kombinované so zadným červeným svetlom,
prípadne nahradené odrazovými materiálmi na odeve alebo obuvi cyklistu,
3. predné biele odrazové sklo, môže byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na
odeve alebo obuvi cyklistu,
4. odrazové oranžové sklá na oboch stranách pedálov, môžu byť nahradené odrazovými
materiálmi umiestnenými na obuvi alebo v ich blízkosti,
5. bočné oranžové odrazové sklo na každej strane oboch kolies; môže byť nahradené
odrazovými materiálmi na bokoch kolesa, na bokoch plášťov pneumatík, na koncoch
blatníkov alebo bočných častiach odevu cyklistu.

Za zníženej viditeľnosti musí mať bicykel okrem základnej výbavy tiež tieto súčasti:
1. pevne umiestnené svietidlo svietiace dopredu bielym svetlom
2. svietidlo svietiace dozadu červeným svetlom, môže byť kombinované so zadným
červeným odrazovým sklom
3. zdroj elektrického prúdu so zásobou energie na minimálne 1,5 hodiny bez prerušenia.

Výbava bicykla, ktorá nie je povinná:
1. blatníky,
2 kryt reťaze,
3. pomocné sedadlo na prepravu dieťaťa,
4. nosič batožiny.
Pravidlá jazdy na bicykli ustanovuje zákon o cestnej premávke (8/2009). Okrem iného hovorí,
že za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky
alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Cyklista je povinný chrániť si počas jazdy na
bicykli mimo obce hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Cyklista mladší ako 15 rokov
musí mať povinne prilbu aj počas jazdy v obci.

Medzi povinnou ani nepovinnou výbavou bicykla sa v žiadnom z týchto predpisov neuvádza
zvonček, stránka Ministerstva vnútra však uvádza, že bicykel musí mať dostatočný silný a
jasný zvonček. Oplatí sa brať túto informáciu ako dobrú radu.