LOGO5

Občianske združenie Malacké pohľady sa uchádza o vašu podporu formou darovania dvoch percent z daní z príjmov za uplynulý rok. Aj vďaka vašim príspevkom sme v predchádzajúcich rokoch dokázali zrealizovať viaceré zaujímavé projekty:

Okrem toho sa naše združenie podieľa na:

V tomto roku pokračujeme vo všetkých dlhodobých a pravidelných aktivitách, navyše pripravujeme

2percenta logo

  • vydanie zborníka z príspevkov z konferencie o legendárnej postave menom Macek
  • obnovu a aktualizáciu informačných tabúľ osadených v roku 2006
  • mikroprojekty pre zachovanie a zveľadenie historického dedičstva
  • projekty pre rozvoj občianskej spoločnosti na úrovni mesta Malacky

Ako nám môžete venovať 2% z daní? 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. 2. Stiahnite si naše predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane a doplňte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. 3. Ak použijete vlastné tlačivo, uveďte v ňom tieto údaje o prijímateľovi: názov združenia: Malacké pohľady, právna forma: Občianske združenie, IČO: 31800963, adresa: Kukučínova 57, 901 01 Malacky. 4. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite alebo osobne doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Budeme radi, ak nám poukázaním dvoch percent z vašich daní pomôžete napĺňať naše plány v prospech Malaciek a Malačanov. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete viac informácií, napíšte nám na mpohlady@gmail.com