Základný okruh Malackami vás zavedie k najdôležitejšim pamiatkam Malaciek. Začína uprostred mesta v Čiernom kláštore, pokračuje v neďalekej židovskej synagóge a končí pri Pálffyovskom zámku. Medzitým vás zavedie na Dolný koniec do farského kostola a do neďalekého múzea Michala Tillnera, kde si môžete prezrieť expozíciu o dejinách Záhoria, a taktiež na malacký starý cintorín.

 


Čierny kláštor s kryptami a kvadrumom

Sakrálny komplex tvorený kláštorom a kostolom a ohraničený múrom so štyrmi baštami. Pôvodná farba kostola bola tmavopopolavá, resp. čierna,  preto sa označuje aj ako Čierny kláštor. Na mieste dnešného kostola a kláštora stál kedysi vodný hrad patriaci rodu Balašovcov, v polovici 17. storočia prestavaný na lovecký kaštieľ novým zemepánom Pavol IV. Pálffym. Kláštor mal vlastnú školu – gymnázium, ktoré tu pôsobilo v prvej polovici 20. storočia, patrilo medzi najvýznamnejšie školy v bývalom Československu.

Podrobnejšie informácie o Čiernom kláštore nájdete v tomto odkaze.

 


Synagóga

Synagóga bola postavená v roku 1887 podľa plánov viedenského architekta Wilhelma Stiassneho. Pozemok a financie sa spájajú s bohatou rodinou Spitzerovcov, stavbu viedol miestny staviteľ Ján Terebessy. Synagóga je postavená v maurskom slohu, s dvoma orientálnymi kupolami. Bola prvá na slovenskom území postavená v orientálnom štýle. Koncom 19. storočia slúžila ako vzor pre synagógy menších židovských náboženských obcí.

Podrobnejšie informácie o synagóge nájdete v tomto odkaze.

 


Farský kostol

Farský kostol Najsvätejšej Trojice s okolím predstavoval v minulosti centrum Malaciek, keďže bol postavený pri dôležitej križovatke ciest. Prechádzala okolo neho cesta z Moravy do Bratislavy križujúca cestu od Malých Karpát do Rakúska. Kostol je najstaršou sakrálnou stavebnou pamiatkou v Malackách, pochádza z konca 16. storočia.

Podrobnejšie informácie o farskom kostole nájdete v tomto odkaze.

 


Múzeum Michala Tillnera

V Malackách od roku 1975 pôsobí múzeum, ktoré vzniklo z podnetu malackého maliara a zberateľa Michala Tillnera. Základ stálej expozície múzea tvoria zbierky umeleckých a úžitkových predmetov pochádzajúcich zo Záhoria a z iných častí Slovenska. Návštevníci si môžu pozrieť rozsiahle zbierky keramiky, petrolejových lámp, hodín a ďalších predmetov z domácnosti, ďalej poľnohospodárske predmety a zariadenú záhorácku izba minulosti.

Podrobnejšie informácie o múzeu nájdete v tomto odkaze.

 


Starý cintorín

Najstarší existujúci malacký cintorín, miesto posledného odpočinku mnohých významných Malačanov. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1755, založený však bol pravdepodobne skôr. Najstarší dochovaný pomník na cintoríne pochádza z prvej polovice 19. storočia. Najvýznamnejšie a najzaujímavejšie hroby sú z prelomu 19. a 20. storočia a patria členom pálffyovskej správy, štátnym úradníkom, obchodníkom a učiteľom.

Podrobnejšie informácie o malackom starom cintoríne nájdete v tomto odkaze.

 


Pálffyovský zámok s parkom

Zámok v Malackách, bývalé rodové sídlo Pálffyovcov, je najväčšie stavba svojho charakteru v širokom okolí. Stavba bola vybudovaná na podnet grófa Pavla IV. Pálffyho v prvej polovici 17. storočia. Budova bola niekoľkokrát prestavaná, naposledy začiatkom 19. storočia. V druhej polovici 20. storočia bol zámok využívaný ako nemocnica, v súčasnosti je vo vlastníctve Mesta Malacky.

Podrobnejšie informácie o zámku a zámockom parku nájdete v tomto odkaze.

 


Zobraz Základný okruh Malackami na väčsej mape.