Svätomartinský lampášikový sprievod je podujatie, ktoré MLOK pravidelne organizuje už niekoľko rokov.

Sprievod detí s lampášikmi so „Sv. Martinom“ na koni v jeho čele je pripomienkou sv. Martina z Tours a má svoje dávne korene v Nemecku. Neodmysliteľnou súčasťou tohto čarovného večera sú i svätomartinské makové rožky, ktoré vopred napečú deti spolu so svojimi rodičmi a počas sprievodu ich rozdávajú svojim kamarátom. Symbolizujú ochotu podeliť sa s inými o to, čo máme – presne tak ako to urobil podľa legendy i sv. Martin, keď roztrhol svoj plášť a polovicu venoval žobrákovi.