Dyňohranie patrí k pravidelným úspešným jesenným akciám MLOK-u. Dyňohranie je veľkou tvorivou dielňou, v ktorej môžu malé i veľké deti dať novú podobu jesenným plodom zo záhrad ako sú dyne, cukety či patizóny. Zo všetkých výtvorov vznikne výstavka, ktorá často zdobí kvadrum františkánskeho kláštora i viac ako týždeň.