Články

Výroba pórobetónu na Záhorí

Pórobetón patrí medzi moderné stavebné materiály. Málokto však vie, že s výrobou pórobetónu v Československu sa začalo práve u nás na Záhorí. Povedzme si kde sa vlastne pórobetón vzal. Jeho história siaha až do roku 1924 kedy si Dr. A. Ericsson dal patentovať postup na jeho výrobu. Tento postup sa najprv udomácnil vo Švédsku, Dánsku, ale pozadu nezostali ani krajiny bývalého východného bloku a to Poľsko alebo ZSSR. Read more

Morová kaplnka v Plaveckom Štvrtku

V Plaveckom Štvrtku je okrem cintorína v strede dediny ešte jeden menej známy cintorín, ktorý sa nachádza pri ceste k poľnohospodárskej firme FirstFarms a ďalej na Vinohrádek do Malaciek. Read more

Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Plaveckom Štvrtku

Najstaršou a najvýznamnejšou pamiatkou obce je rímsko-katolícky kostol. Prvýkrát je spomínaný v darovacej listine z roku 1333 o delení štvrtockého majetku dvoch bratov rodu Hont – Poznan Petra a Šebuša II. Časť obce s kostolom vtedy pripadla Petrovi. Read more

Z histórie obce Plavecký Štvrtok

Prvý písomný doklad o obci pochádza z roku 1206. Obec, resp. osada vznikla možno oveľa skôr. Nachádzala sa v tzv. konfíniu. Konfínium bolo pohraničné územie pri rieke Morava pokryté močariskami a močaristými lesmi. Tvorilo prirodzenú ochranu Uhorského kráľovstva. Read more