Entries by Milan Valachovic

Ako ďalej s mestskými lesmi?

Mesto Malacky vypracovalo v roku 2006 návrh na prehlásenie Vampilu z hospodárskeho lesa na les osobitného určenia, momentálne sa ukončuje výber odbornej firmy na obhospodarovanie mestských lesov. Viete kde sa tzv. „mestské lesy“ v Malackách nachádzajú, ako to v nich vyzerá a aké sú ich perspektívy?

Vertikálna zeleň

  V mestách, kde je stále väčší tlak na zelené plochy, najmä z nedostatku parkovísk, prestavuje vertikálna zeleň vhodnú alternatívu. Bez nároku na veľké pozemky, len popri múroch budov a plotov, dokážu optimálne zvolené druhy popínavých rastlín pokryť svojimi listami veľké plochy.

Územia európskeho významu v širšom okolí Malaciek (1)

Pred krátkym časom vyšiel v týždenníku pre Záhorie celostranový informatívny článok o územiach európskeho významu v regióne Záhorie a Myjavskej pahorkatiny. Z celkových 42 lokalít Záhoria sa niektoré nachádzajú v blízkom okolí Malaciek. Tie by sme chceli na stránkach www.malackepohlady.sk podrobnejšie predstaviť a vyzdvihnúť ich ekologický význam pre naše mesto. Navrhujeme v ich predstavovaní postupovať […]

Je nám príroda úplne ľahostajná?

Určite to poznáte, počuli a videli ste to veľakrát. Na otázku „aké sú vaše koníčky“ odpovie väčšina dospelých ľudí, že radi chodia do prírody, milujú prechádzky v lese a popri vode, mnohí radi zbierajú huby. A túto záľubu si veľa ľudí píše aj do zoznamovacích inzerátov – okrem katolíkov, nefajčiarov a abstinentov, v nich milovníci […]