Adalbert Prenoszil

Pred časom sme písali o niekdajšom malackom advokátovi Dr. Adalbertovi Prenoszilovi. Dnes o ňom doplníme niekoľko informácií a archívnych fotiek.

Adalbert Prenoszil v hasičskej uniforme

V malackej matrike nachádzame záznam o jeho narodení v roku 1886 pod poradovým číslo 22. Narodil sa 12. februára správcovi pálffyovských majetkov Dr. Ivanovi Prenoszilovi a Juliane, rodenej Kopernickej. Pokrstil ho o štyri dni neskôr vtedajší malacký farár Štefan Čulen. Pri krste dostal tri mená: Adalbert Štefan František. Volali ho Béla. V oficiálnych dokumentoch sa uvádzalo prvé meno – Adalbert, prípadne po vzniku Československa sa niekedy nahrádzalo slovenskou podobou Vojtech. Krstnými rodičmi boli príbuzní matky dieťaťa – bratislavský prepošt Dr. František Kopernický a jeho sestra Alžbeta.

Trinásťročný Béla v roku 1899

A. Prenoszil (v strede) so svojím krstným otcom Františkom Kopernickým (vľavo)

Zápis v matrike bol doplnený poznámkou o sobáši A. Prenoszila 29. júla 1913 s Irén Terebessy. Manželstvo bolo bezdetné. Manželka zomrela v roku 1957.

Manželia Prenoszilovci

Ďalšie informácie o Prenoszilovi sú uvedené v časopise Hasičské listy č. 2 z roku 1936. Ľudovú školu vychodil v Malackách, v roku 1903 maturoval na rímskokatolíckom gymnáziu v Bratislave.

A. Prenoszil v študentských časoch

Potom absolvoval dva roky juristickej akadémie rovnako v Bratislave a v rokoch 1905-1907 ďalšie dva ročníky právnickej fakulty v Budapešti. Štúdium zavŕšil promóciou za doktora práv 20. júna 1908.

27. mája 1903 zložil advokátsku skúšku a v tom istom roku si v Malackách otvoril advokátsku kanceláriu. Zároveň bol menovaný za právneho zástupcu veľkostatku Mikuláša XIII. Pálffyho a za čestného fiškála Bratislavskej župy.

V Malackách sa zaradil medzi honoráciu a v období 1. ČSR bol členom obecného zastupiteľstva, istý čas aj prvým námestníkom starostu. Pôsobil aj v športovom klube MŠC Malacky ako predseda, neskôr ho zvolili za čestného člena klubu.

A. Prenoszil za pracovným stolom vo svojom dome na Zámockej ulici

Na tejto fotke je A. Prenoszil vľavo

Bol veliteľom Hasičskej okresnej jednoty č. 13 a predsedom Dobrovoľného hasičského zboru v Malackách. Ako predseda zboru sa dokázal zabezpečiť vybudovanie nového hasičského skladiska (bolo zbúrané pri stavbe nadjazdu). Pod jeho vedením sa podarilo zorganizovať hasičov v malackom okrese do tej podoby, že v každej obci bol hasičský zbor, podľa novinového článku dobre vycvičený.

Detail zo skupinovej fotky pri jednej z hasičských slávností v polovici 20. storočia

Prenoszil bol tiež členom výboru sporiteľne pri kláštore, členom výboru Okresného komitétu pre liečebnú pečlivosť o nezamestnaných a ich rodinných príslušníkov, a iste aj ďalších spolkov a výborov.

Rodina Prenoszilovcov. Béla s manželkou stoja (druhý a tretia sprava), jeho rodičia sedia (mama je druhá zľava)

K päťdesiatke o ňom jeho spolupracovníci okrem iného napísali: „Náš jubilant v plnom zdraví dožíva sa svojej päťdesiatky. Je čulý a čerstvý v práci a v každom počínaní. Pokojnými a sebavedomými očami pozerá na vykonanú svoju prácu. … Jeho vzorný a obetavý život nech je nám povzbudením k ďalšej práci. Nech nášho jubilanta Boh živí dlhé roky!“ Želanie bolo vypočuté, Adalbert Prenoszil žil ešte ďalších 30 rokov. Zomrel v roku 1966, pochovali ho na starom cintoríne v Malackách.

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.