Články

Hrobka súrodencov Mayerovcov na starom cintoríne

Jeden z najzaujímavejších náhrobkov na starom cintoríne je hrob príbuzenstva rodiny Mayerovcov, potomkov niekdajšieho obchodníka Jozefa Mayera a jeho manželky Františky. Pri pohľade na umiestnenie hrobky, na jej architektonickú podobu, ako aj na mená pochovaných, je zrejmé, že išlo o najvyššiu vrstvu Čítať ďalej

Historický náhrobok po reštaurovaní

Pred mesiacom sme písali o priebehu opravy historického náhrobku rodiny Entnerovcov na starom cintoríne v Malackách. Dnes máme možnosť vidieť tento pomník v podobe, ktorá by mala verne odrážať pôvodný stav. Čítať ďalej

Najstarší náhrobok sa dočkal obnovy

Pred časom sme písali o neutešenom stave najstaršieho zachovaného hrobu na starom cintoríne v Malackách. Veci sa pohli dopredu, v priebehu leta 2013 sa začalo s reštaurovaním náhrobku. Čítať ďalej

Najstarší náhrobok na starom cintoríne

Z prvej polovice 19. storočia sa na malackom starom cintoríne zachoval náhrobok rodiny Entnerovcov. Je to najstarší známy pomník, ktorý sa tam nachádza. Pozrieme sa, kto boli Entnerovci a kde sa dá nájsť rovnaký náhrobok. Čítať ďalej

Starý cintorín v Malackách

Najstarší známy cintorín v Malackách sa nachádzal pri farskom kostole. Ten bol na prelome 18. a 19. storočia zrušený, ale už skôr vznikol dnešný starý cintorín, situovaný neďaleko kostola pri ceste vedúcej do Veľkých Levár. Čítať ďalej

Zo starého cintorína zmizol reliéf Terebessyho

Jeden z najcennejších hrobov na malackom cintoríne patrí rodine Terebessy, ktorej ústrednou postavou bol významný staviteľ János Terebessy. Na náhrobku sa nachádzal reliéf s jeho podobizňou. V súčasnosti tam reliéf nie je.
Čítať ďalej

Stránky

Nič sa nenašlo

Sorry, no posts matched your criteria