Články

Čo bolo napísané na stene kostola?

Františkánsky kostol, ako súčasť Čierneho kláštora, mával vždy fasádu tmavej farby, no interiér bol až do roku 1928 vymaľovaný bielou farbou. V prednej časti hlavnej lode chrámu sa na čelnej stene nachádzal nápis Čítať ďalej

Stroj času – Kláštor

Kláštor približne v 20. rokoch minulého storočia. V starých časoch sa nazýval Čierny kláštor a bol plný františkánov – bývalo ich v ňom aj vyše 30. Záhrady slúžili najmä hospodárskym účelom. Čítať ďalej

Malý Veľký muž fráter Elzeár

Aká výchova, tak vychovaná mládež. Pedagógovia to nikdy nemajú ľahké, ale výsledok býva potešujúci. Na dobrých výsledkoch v Malackách sa podieľalo a podieľa veľa správnych ľudí. Čítať ďalej

V Malackách preškoľovali rehoľníkov v duchu marxizmu

Minule sme písali o likvidácii kláštora v rámci Akcie K 14. apríla 1950. Po prepadnutí kláštora si rehoľníci so sebou zobrali len najpotrebnejšie veci a ešte v noci boli prevezení do tzv. centralizačného kláštora Čítať ďalej

Páter Mansvét Olšovský

Jednou z osobností, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila úroveň vzdelanosti a kultúry v Malackách v Malackách v 20. storočí, bol pre mnohých neznámy františkán P. Mansvét Jozef Olšovský.  Čítať ďalej

Kláštor zlikvidovali Akciou K počas troch hodín

Pred pár dňami uplynulo 60 rokov od noci, keď boli komunistickou mocou v priebehu niekoľkých hodín zlikvidované mužské kláštory v našej krajine, vrátane malackého. Čítať ďalej

Zomrel básnik

Posledný predstaviteľ slovenskej katolíckej moderny františkán Svetloslav (v latinskej podobe Klárus, Clarus) Veigl skonal včera v Kráľovej pri Senci, kde žil od roku 1978. Básnik, ktorý  na Vianoce oslavoval 94. narodeniny Čítať ďalej

Stroj času – Kláštorná chodba

Časť chodby v priestoroch bývalého františkánskeho kláštora, vo východnom krídle na prízemí. Za stenou vpravo bola kedysi umyváreň a za ňou kláštorná jedáleň – refektár. Čítať ďalej

Stroj času – Kláštor a okolie

Na konci mesta kedysi stával zájazdný hostinec, zvaný naposledy Bersón, a oproti nemu františkánsky kláštor. Neskôr sa sem presunulo centrum mesta. Bersón 20. storočie neprežil. Čítať ďalej

Stroj času – Sporiteľňa a kláštor

Na kolorovanej pohľadnici z prelomu 19. a 20. storočia je františkánsky kostol a pred ním budova sporiteľne. Sporiteľňa bola v Malackách založená v roku 1871. Čítať ďalej