Články

Ad Genius loci (4) – Telocvičňa má osemdesiat rokov

Pred štyrmi rokmi sme písali o školskej budove, ktorá bola súčasťou františkánskeho kláštora. Telocvičňa, ktorá bola postavená zakrátko po budove školy, bola v roku 1931 a teda využíva sa už osem desiatok rokov. Čítať ďalej

Brána, ktorá vedie do školy

Dnes sa bližšie pozrieme na artefakt, okolo ktorého prechádzajú denne stovky ľudí už vyše storočia. Ide o kovovú bránu v areáli Čierneho kláštora, ktorá oddeľuje nádvorie pred kostolom od priestorov školy. Čítať ďalej

Stroj času – ZŠ Dr. J. Dérera

Budova základnej školy bola postavená za kláštorom v lokalite, ktorá by sa kedysi dala označiť ako kraj mesta. Prvý obrázok je z medzivojnového obdobia. Vtedy bolo okolo školy voľné priestranstvo, na ktorom bolo možné natrafiť aj na hydinu. Čítať ďalej

Genius loci (9) – Malý kaštieľ

Jednou z dominánt Malaciek bola aj budova tzv. Malého kaštieľa nachádzajúca sa na ulici Na brehu, v miestach dnešného supermarketu Billa. Bolo to neďaleko zámockého parku. Pred kaštieľom tiekla Malina, resp. jedno koryto potoka. Čítať ďalej

Genius loci (8) – Budova ZŠ Dr. Jozefa Dérera

V období prvej ČSR rástol počet obyvateľov Malaciek a nedostatok školských priestorov prinútil kompetentných uvažovať o novej budove školy. Obecné zastupiteľstvo dlho riešilo otázku postavenia novej školy, nakoniec rozhodlo, že na vlastné náklady novú školu postaví. Čítať ďalej

Aká bola cesta k legende alebo Niekoľko zaujímavostí o františkánskom gymnáziu v Malackách

Františkánske gymnázium v Malackách začalo svoje pôsobenie pred 80 rokmi, v roku 1927. S úspechom fungovalo osemnásť rokov. Potom bolo pod vplyvom politického vývoja poštátnené. Čítať ďalej

Genius loci (4) – Školská budova na Kláštornom námestí

Na mieste, kde dnes stojí františkánsky kostol, fara a škola (celý komplex sa vraj kedysi označoval „Čierny kláštor“), stál pôvodne lovecký kaštieľ Čítať ďalej