Mestské centrum kultúry (MCK)

Väčšinu kultúrnych a spoločenských podujatí v Malackách, či už celomestských alebo komornejších, zabezpečuje Mestské centrum kultúry (MCK). MCK pozostáva z knižnice, kina, múzea a galérie. V sídle MCK na Záhoráckej ulici sa nachádza knižnica,  múzeum, výstavné priestory, učebne, tanečná miestnosť a kancelárie.

Program MCK a podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke Mestského centra kultúry.

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Umiestnenie“]Záhorácka ul. č. 1919, 901 01 Malacky[/tab]

[tab title=“Kontakt“]Tel.: 034/772 21 10, E-mail: mck@mckmalacky.sk[/tab]

[/tab_container]

 

Knižnica

[slideshow ]

[slide title=““][/slide]

[slide title=““][/slide]

[/slideshow]

 

Knižnica v Malackách má 90-ročnú tradíciu od v súčasnosti má k dispozícii približne 35000 kníh pre deti i dospelých. Zaujímavosťou je Záhorácky kút, kde sú sústredené knihy, viažuce sa na región Záhoria. Knihy sú evidované aj v elektronickej podobe, katalóg je prístupný na internete. Knižnica má  k dispozícii aj čitáreň a študovňu, pre potreby štúdia sú čitateľom k dispozícii aj počítače s pripojením na internet. Knižnica príležitostne organizuje besedy, výstavy a iné podujatia.

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Adresa“]Záhorácka ul. č. 1919, 901 01 Malacky (prízemie)[/tab]

[tab title=“Výpožičné hodiny“]Pondelok – Piatok: 10.00 – 18.00 h, Sobota: 10.00 – 13.00 h[/tab]

[tab title=“Zápisné“]Dospelý: 3.50 € / rok; Dieťa, dôchodca, študent: 2,50 € / rok. Pre čitateľov internet zdarma, pre verejnosť za 0,23 €/10 minút.[/tab]

[/tab_container]

 

Kino (Kulturní domeček)

[slideshow ]

[slide title=““][/slide]

[slide title=““][/slide]

[slide title=““][/slide]

[slide title=““][/slide]

[slide title=““][/slide]

[/slideshow]

 

História malackého kina siaha do 20. rokov 20. storočia. Vtedy bola postavená budova, v ktorej sa premieta dodnes. V súčasnosti je kino zdigitalizované, takže sa tu dajú premietať nielen staré filmy na klasických filmových kotúčoch, ale aj nové, zachytené a spracované digitálnymi technológiami. Kino je v prevádzke sedem dní v týždni. Na jeseň tu prebieha filmový Fest film fest.

Okrem filmových predstavení slúži budova ako divadelná scéna. Preto sa po poslednej rekonštrukcii namiesto označenia kino začalo používať pomenovanie Kulturní domeček. Jeho súčasťou je aj terasa pre malé letné koncerty s posedením. Najväčším podujatím v tomto objekte je každoročne divadelný festival Zejdeme sa na hambálku. Niektoré

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Adresa“]Hviezdoslavova ul. č. 3, 901 01 Malacky[/tab]

[tab title=“Program kina“]Aktuálny program malackého kina nájdete na tejto stránke.[/tab]

[/tab_container]

 

Múzeum Michala Tillnera

Bližšie informácie o Múzeu Michala Tillnera sa dočítate tu.

 

Galéria

Vystavujú sa v nej umelecké diela rôznych druhov, predovšetkým výtvarné. Výstava trvá väčšinou mesiac.

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Adresa“]Záhorácka ul. č.1919, 901 01 Malacky (1.poschodie)[/tab]

[tab title=“Otváracie hodiny“]Utorok – Piatok: 9.00 – 17.00 h, Sobota – Nedeľa: 14.00 – 17.00 h[/tab]

[tab title=“Kontakt“]Tel.: 034/772 21 10, E-mail: mck@mckmalacky.sk[/tab]

[/tab_container]

 

Divadlo na hambálku (DNH) 

Ochotnícke DNH pôsobí od roku 2002 pod vedením režiséra Vladimíra Zetka. Súčasťou divadla je tiež Detské divadelné štúdio a Štúdio mladých. Divadelníci hrávajú pravidelne v Kultúrním domečku (kine). Okrem toho príležitostne so svojimi predstaveniami cestujú do iných miest a obcí. Divadlo pravidelne na konci septembra organizuje festival Zejdeme sa na hambálku. V priebehu doterajších desiatich divadelných sezón uviedlo divadlo jedenásť predstavení. O aktivitách Divadla na Hambálku sa viac dočítate na tejto stránke.

[slideshow ]

[slide title=“Predstavenie Divadla na Hambálku: Stálo ti to za to?“][/slide]

[slide title=“Predstavenie Divadla na Hambálku: Stálo ti to za to?“][/slide]

[slide title=“Predstavenie Divadla na Hambálku: Sen noci svätojánskej“][/slide]

[slide title=“Predstavenie Štúdia mladých DNH: Kleopatra“][/slide]

[slide title=“Predstavenie Štúdia mladých DNH: Divé maky“][/slide]

[/slideshow]