Farský kostol v Malackách

Farský kostol Najsvätejšej Trojice s okolím predstavoval v minulosti centrum Malaciek. Bol postavený pri dôležitej križovatke ciest. Prechádzala okolo neho cesta z Moravy do Bratislavy križujúca cestu od Malých Karpát do Rakúska.

Kostol je najstaršou sakrálnou stavebnou pamiatkou v Malackách. Pochádza z konca 16. storočia, pôvodne mal gotické črty. Barokizácia kostola do dnešnej podoby prebehla po požiari kostola na začiatku 19. storočia.

Farský kostol v Malackách
Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Malackách a jeho okolie (Foto: Martin Macejka)

Pri kostole sa rozprestieral cintorín ohradený kamenným múrom, v roku 1800 bol zrušený.

Malacky boli už v 16. storočí farnosťou s vlastným farárom, dovtedy boli filiálkou farnosti z Kostolišťa. Fara stála neďaleko kostola, bola v nej vyhradená aj miestnosť pre školu.

V okolí kostola boli viaceré administratívne budovy. Pri kostole vzniklo prvé námestie, z ktorého sa rozchádzali terajšie malacké ulice. Mesto získalo v roku 1573 štatút zemepanského mestečka, čo významne prispelo k jeho rozvoju.

Farský kostol v Malackách
Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Malackách (Foto: Martin Macejka)

Kostol tvorí jednoloďová stavba s valenou klenbou, presbytérium je uzatvorené polygonálnym uzáverom. Pod dlážkou presbytéria je krypta, v ktorej sa nepochovávalo.

Veža je postavená na západnom priečelí. Renesančná ochodza z roku 1672 vraví o vtedajšej výstavbe a dokončení tejto veže. Ochodza slúžila ako pozorovacie miesto pre prípad požiaru alebo vo vojnách. V apríli 1808 postihol vežu požiar. Strechu odvtedy tvoril biely ihlan. Dnešnú podobu nadobudla veža na začiatku 20. storočia.

Hlavný oltár je barokový, pochádza zo začiatku 18. storočia. Kazateľnica je z druhej polovice 18. storočia. Obraz Najsvätejšej Trojice od malackého rodáka Antona Veselého pochádza z roku 1848.

Aj po príchode františkánov do mesta zostal kostol v správe svetských farárov. Až v roku 1925 po smrti malackého farára Dr. Kováča prevzali správu farnosti františkáni a farský kostol pomaly začal strácať na význame.

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Posledná rozsiahla rekonštrukcia prebehla v rokoch 2011-2012 spočívajúca v komplexnej obnove fasády kostola a veže a výmene strechy. Okrem názvu Farský kostol sa často používa pomenovanie Dolný kostol, resp. Kostol najsvätejšej Trojice.

Farský kostol v Malackách
Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Malackách (Foto: Martin Macejka)

Prístupnosť

Kostol je prístupný v čase bohoslužieb. Aktuálne informácie nájdete na stránke malackej farnosti.

Umiestnenie

Záhorácka ulica, približne 15 minút pešo od Čierneho kláštora

Parkovanie

Najbližšie parkovacie miesta sa nachádzajú hneď oproti kostolu, pred bytovkami na Záhoráckej ulici. Nájdete ich vyznačené aj na mape.

Zaujímavosti v blízkom okolí

Ak sa rozhodnete navštíviť farský kostol, odporúčame vám zavítať aj do neďalekého Múzea Michala Tillnera alebo na starý cintorín, kde sú pochované mnohé významné osobnosti Malaciek. Nezabudnite si prezrieť aj súsošie Najsvätejšej Trojice a sochu Panny Márie v tesnej blízkosti kostola.

 


Pozrite si Farský kostol na väčšej mape