Nový začiatok pre cyklodopravu v meste

Počas uplynulých mesiacov bola vypracovaná cyklokoncepcia mesta Malacky s názvom Generel cyklistickej dopravy. Spolupracovali na nej Mesto Malacky ako zadávateľ, Cykloprojekt, s.r.o. ako zhotoviteľ a iniciatíva Malacky na kolo v pozícii zástupcu malackých cyklistov. Prebehlo niekoľko stretnutí, terénnych zisťovaní a rokovaní, počas ktorých boli zohľadnené súčasné problémy aj plánovaný rozvoj mesta. Čítať ďalej

Komunálne voľby 2014 ovládli Ľudia pre Malacky

Siedme slobodné komunálne voľby ovládli v Malackách kandidáti z občianskej iniciatívy Ľudia pre Malacky (LPM). Post primátora získal ich líder Juraj Říha a deväť jeho podporovateľov sa stalo poslancami mestského zastupiteľstva. Svoj mandát dokázalo obhájiť 9 z 18 poslancov. Čítať ďalej

Hľadáme najpresnejší tip výsledkov volieb v Malackách

Komunálne voľby vyvolali tento rok veľmi živú diskusiu, či už o programoch, osobnostiach kandidátov, ale tiež o tom, AKO TO DOPADNE. Zaznamenali sme záujem viacerých skupín tipovať výsledky volieb v Malackách – preto sme vytvorili jednoduchý formulár, kde si môžte „natipovať“ výsledok volieb, či už zvoleného primátora, poslancov MsZ alebo účasť.  Čítať ďalej

Diskusia Malackých pohľadov – Kandidáti na primátora 2014

V rámci predvolebného projektu Malackých pohľadov 2014 sa uskutočnila v Kultúrním domečku (kine) diskusia kandidátov na primátora. Pozvanie prijalo šesť kandidátov – Jozef Halcin, Marian Novota, Róbert Peťko, Peter Rusňák (prišiel počas záverečných otázok), Juraj Říha a Jozef Walter.  Ján Hurban a Peter Fabian sa ospravedlnili. Čítať ďalej

Štvrtá otázka pre budúceho primátora Malaciek

Štvrtá otázka našej ankety a odpovede na ňu sú publikované v druhý deň prebiehajúcej kampane. Personálne otázky budia oprávnený záujem – veď v konečnom dôsledku je všetko o ľuďoch a ich konkrétnej zodpovednosti a rozhodnutiach. Čítať ďalej

Tretia otázka pre budúceho primátora Malaciek

Tretia otázka ankety medzi kandidátmi na primátora Malaciek sa týka naliehavej témy – dopravy. Jej intenzita v ostatných rokoch výrazne stúpa a aj v našom menšom meste si zvykáme na nové situácie. Aké sú alternatívy a čo môže samospráva ovplyvniť?  Čítať ďalej

Druhá otázka pre budúceho primátora Malaciek

Druhá otázka ankety pre kandidátov na primátora Malaciek otvára tému, o ktorej sa verejne príliš nediskutuje, avšak ovplyvňuje kvalitu života väčšiny občanov. Blízkosť hlavného mesta je pritom jedným z faktorov, ktorý výrazne vplýva na Malacky. Spýtali sme sa všetkých ôsmich pánov, ako naložiť s týmto potenciálom. Čítať ďalej

Prvá otázka pre budúceho primátora Malaciek

Predvolebný projekt Malackých pohľadov sa začína prvou anketnou otázkou položenou kandidátom na primátora mesta Malacky. Spýtali sme sa všetkých ôsmich pánov, čo ich viedlo k rozhodnutiu kandidovať na tento post. Čítať ďalej

Predvolebný projekt Malackých pohľadov 2014

Voľby do mestského zastupiteľstva a voľba primátora mesta sú témy, ktoré pomaly osadzujú bilboardy, poštové schránky a virtuálny priestor sociálnych médií. Malacké pohľady sa rozhodli prispieť svojou troškou k verejnej diskusii o samospráve mesta a uskutočniť predvolebný informačný projekt vo vlastnej réžii. Naším cieľom je prispieť k vyššej volebnej účasti a posilniť tak legitimitu nového vedenia mesta. Čítať ďalej

Škôlka na Rakárenskej najskôr v novembri

Nástup detí do objektu materskej školy na Rakárenskej ulici sa opäť odsúva. To, o čom sa šepkalo medzi mamičkami a učiteľkami už dlhšie, na zasadnutí mestského zastupiteľstva 14. 9. potvrdil prednosta mestského úradu Dušan Vavrinec. Čítať ďalej