V rubrike Fotky pod lupou uverejňujeme väčšinou veľmi staré fotky Malaciek. Sú odfotené tak kvalitne, že sa po zdigitalizovaní dajú zväčšovať bez straty kvality niekoľkonásobne viac ako bežné fotografie. Jedna fotografia je tak rozdelená na 5-10 menších obrázkov, pričom si všímame najmä zaujímavé detaily ulíc, budov, ľudí a podobne.

Záhorácka ulica v medzivojnovom období

Témou, ktorou sa vraciame k rubrike Fotky pod lupou, je Záhorácka ulica v Malackách. Fotografia pochádza z 30. rokov 20. storočia a zachytáva hlavnú ulicu z veže farského kostola Najsvätejšej Trojice.

Čítať ďalej

Námestie okolo Severínka a hlavná ulica Malaciek pod lupou

Dnes sme dali pod lupu jednu z najstarších pohľadníc Malaciek, ktorú odfotil neznámy fotograf okolo roku 1900. Pohľadnica zachytáva námestie, dnešnú hlavnú križovatku a hlavnú ulicu smerom k farskému kostolu v časoch, keď boli cesty prašné a Malackami prešlo auto výnimočne. Obrázok je ostrý a kvalitne vytlačený, vďaka čomu ju môžeme zväčšovať a vidieť zaujímavé detaily.

Čítať ďalej

Hasičská slávnosť pod lupou

Hasičstvo v Malackách má dlhú históriu. Požiare boli od nepamäti a svojpomocné hasenie bolo úlohou obyvateľov a cechov. Keď boli cechy v roku 1872 zrušené, hasenie nebolo inštitucionálne podložené. Bolo potrebné nájsť náhradu. Tak sa začali rozširovať spolky dobrovoľných hasičov. Spolky so všetkým, čo k tomu patrí – okrem samotnej hasičskej činnosti bolo vecou prestíže byť súčasťou spolku. Spolok sa zvyčajne podieľal na organizovaní rôznych podujatí v meste, viedol zápisnice. Podľa encyklopédie “súčasťou činnosti hasičov boli pravidelné cvičenia, strážne služby, účasť na hasičských súťažiach. K zdrojom ich príjmov patrilo organizovanie tanečných zábav, divadelných predstavení a verejnoprospešných akcií.” Pomáhali tiež pri povodniach a iných živelných pohromách. Čítať ďalej

Čierny kláštor pod lupou

Pod lupu dáme fotografiu, ktorú vieme presne datovať. Pochádza z roku 1910 a viaže sa na požiar, ktorý poškodil františkánsky Čierny kláštor v nedeľu 27. novembra 1910. Vďaka novinovej správe z nasledujúceho dňa máme o ňom aj bližšie informácie. Čítať ďalej

Novoročný pozdrav z roku 1900

Na prelome 19. a 20. storočia vytlačila Wiesnerova tlačiareň v Malackách zaujímavý novoročný pozdrav – pohľadnicu zobrazujúcu členov vtedajšieho malackého spevokolu. Pozrieme sa na ňu bližšie. Čítať ďalej

Piknik malackej honorácie pod lupou

Pozrieme sa bližšie na fotografiu zo začiatku 20. storočia. Zachytáva slávnostne, ale zároveň neformálne pôsobiace posedenie v prírode. Nepoznáme presné miesto, autora fotky ani väčšinu osôb. Malo by ísť o ľudí z okruhu pálffyovských a okresných úradníkov.  Čítať ďalej

Niekdajšia Nová ulica pod lupou

Bližšie sa pozrieme na nie celkom neznámu wiesnerovskú pohľadnicu zo začiatku 20. storočia. Je na nej zachytená vtedajšia Nová ulica, ktorá kedysi začínala na dnešnej Radlinského, križovala Zámockú a končila pri Maline (Na brehu). Čítať ďalej

Malackí policajti pod lupou

Mestskí policajti sa v prvej polovici 20. storočia označovali ako obecní strážnici. Zachovala sa kvalitná skupinová fotografia, ktorú sme dali pod lupu. Čítať ďalej

Sprievod na Záhoráckej pod lupou

Detailne sa pozrieme na fotografiu pohrebného sprievodu, ktorý išiel cez dnešnú Záhorácku ulicu v máji 1934. Je pozoruhodná v mnohých ohľadoch. Autorom je Štefan Maryniak. Čítať ďalej

Reštaurácia America pod lupou

Pozrieme sa podrobne na fotografiu z obdobia medzi dvoma svetovými vojnami. Na obrázku je niekdajší hostinec, resp. reštaurácia s názvom America, ktorú vlastnil Štefan Mereš. Čítať ďalej