Malackí policajti pod lupou

Mestskí policajti sa v prvej polovici 20. storočia označovali ako obecní strážnici. Zachovala sa kvalitná skupinová fotografia, ktorú sme dali pod lupu.

Podľa obecného štatútu z roku 1931 bolo policajné oddelenie súčasťou obecného úradu. Tvorili ho strážnici a policajný úradník. Okrem nich tiež zriadenci – poľní hájnici.

Strážnici, členovia obecnej polície v Malackách v 1. polovici 20. storočia

Úlohou obecnej polície bolo starať sa o to, aby mala prehľad o udalostiach, ktoré mohli ohrozovať bezpečnosť verejného a súkromného života a majetku na území obce. Cieľom bola prevencia. V štatúte sú podrobne vymenované najdôležitejšie povinnosti obecnej polície. Medzi jej úlohy okrem iného patrilo spolupôsobenie pri vyšetrovaní trestných činov, dozor nad kľudom a poriadkom cez deň i v noci, dozor nad poriadkom pri verejných slávnostiach, tanečných zábavách a podobne. Okrem toho mala dbať na dodržiavanie zdravotných predpisov v školách, podnikoch a na iných miestach. Tiež bolo jej úlohou vykonávať dozor vo veciach, v ktorých mal úlohy starosta obce.

Strážnici, členovia obecnej polície v Malackách v 1. polovici 20. storočia

Policajný úradník pôsobil ako výkonný obecný policajný orgán vybavujúci celú agendu súvisiacu s týmto odborom. Jeho úlohou bolo tiež odborné vyučovanie a cvičenie strážnikov, rozdelenie, kontrolovanie a vedenie celej policajnej služby. Zaobstarával a kontroloval oblečenie a vyzbrojenie strážnikov.

Na fotografii sú strážnici so svojím veliteľom Augstínom Gelingerom, ktorý sedí v strede.

Strážnici, členovia obecnej polície v Malackách v 1. polovici 20. storočia

Strážnici, členovia obecnej polície v Malackách v 1. polovici 20. storočia

V detailoch si môžeme pozrieť všetky súčasti výstroja, vrátane obuvi.

Strážnici, členovia obecnej polície v Malackách v 1. polovici 20. storočia

Strážnici, členovia obecnej polície v Malackách v 1. polovici 20. storočia

Strážnici, členovia obecnej polície v Malackách v 1. polovici 20. storočia

Z pánov na fotografii vieme identifikovať okrem Gelingera len Ferdinanda Osuského, sediaceho úplne vpravo.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.