Malacké pohľady

Občianske združenie Malacké pohľady sa uchádza o vašu podporu formou darovania dvoch percent z daní z príjmov za uplynulý rok.

Čo sa nám podarilo

Aj vďaka vašim príspevkom sme v predchádzajúcich rokoch dokázali zrealizovať viaceré zaujímavé projekty:

Okrem toho sa naše združenie podieľa na:

Plány občianskeho združenia Malacké pohľady

V tomto roku pokračujeme vo všetkých dlhodobých a pravidelných aktivitách, navyše pripravujeme

 • vydanie zborníka z príspevkov z konferencie o legendárnej postave menom Macek
 • obnovu a aktualizáciu informačných tabúľ osadených v roku 2006
 • mikroprojekty pre zachovanie a zveľadenie historického dedičstva
 • projekty pre rozvoj občianskej spoločnosti na úrovni mesta Malacky

Ako môžete venovať 2% z daní Malackým pohľadom?

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Stiahnite vyhlásenie o poukázaní 2% dane a doplňte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Ak použijete vlastné tlačivo, uveďte v ňom tieto údaje o prijímateľovi: Malacké pohľady, Kukučínova 57, 901 01 Malacky, IČO 31800963.
 4. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite alebo osobne doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
 5. Viac informácií aj o iných formách financovania.
2 percentá z daní z príjmov pre Malacké pohľady

Na čo bude váš príspevok použitý?

Váš príspevok nám pomôže zrealizovať zámery, ktoré smerujú k verejnému priestoru s pridanou hodnotou – áno – je to možné aj v Malackách. S pomocou dobrovoľníckeho úsilia členov OZ Malacké pohľady plánujeme:

 • Mikroprojekty pre zachovanie a zveľadenie historického dedičstva.
 • Projekty pre rozvoj občianskej spoločnosti na úrovni mesta Malacky.
 • Podporu originálnej kultúry a rozvoja identity Malaciek.

Ďalšie informácie

Uvítame aj vaše pripomienky a podnety k našim aktivitám – a samozrejme – aj osobnú angažovanosť! Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete viac informácií, napíšte nám na mpohlady@gmail.com