Historický náhrobok po reštaurovaní

Pred mesiacom sme písali o priebehu opravy historického náhrobku rodiny Entnerovcov na starom cintoríne v Malackách. Dnes máme možnosť vidieť tento pomník v podobe, ktorá by mala verne odrážať pôvodný stav.

MP-entner3-06

Reštaurovanie náhrobku prebiehalo od leta. Vykonával ho reštaurátor Mgr. art. Peter Šimon zo Senice. Projekt rekonštrukcie entnerovského náhrobku, ktorý zrealizovalo občianske združenie MLOK, bol financovaný prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, spoločnosťou Holcim Slovensko, a.s. prostredníctvom Ceny Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie, z 2% z vašich daní venovaných občianskemu združeniu MLOK a z prostriedkov súkromných darcov určených na tento projekt.

Neskôr doplníme podrobnejšie informácie o projekte a samotnom náhrobku, teraz si môžete pozrieť aktuálne fotografie zo starého cintorína.

MP-entner3-07

MP-entner3-11

MP-entner3-12

MP-entner3-13

MP-entner3-10

MP-entner3-02

MP-entner3-01

Foto: Martin Macejka a Peter Šimon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.