Najstarší náhrobok sa dočkal obnovy

Pred časom sme písali o neutešenom stave najstaršieho zachovaného hrobu na starom cintoríne v Malackách. Veci sa pohli dopredu, v priebehu leta 2013 sa začalo s reštaurovaním náhrobku.
Projekt reštaurovania náhrobku Entnerovcov z prvej polovice 19. storočia je dielom malackého občianskeho združenia MLOK. Projekt je financovaný prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, spoločnosťou Holcim Slovensko, a.s. prostredníctvom Ceny Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie, z 2% z vašich daní venovaných občianskemu združeniu MLOK a z prostriedkov súkromných darcov určených na tento projekt.

DSC_3989

Entnerovský náhrobok v priebehu reštauračných prác

Samotný kameň bol pred začatím prác v havarijnom stave. V prvej fáze bol náhrobok očistený od sekundárnych náterov a nečistôt. Nasledovalo spevnenie hmoty kameňa chemickými látkami (esterom kyseliny kremičitej), lepenie častí náhrobku a v posledných dňoch tmelenie, pri ktorom sa doplnili chýbajúce časti. Kríž, ktorý spadol počas víchrice pred piatimi rokmi, je už zreštaurovaný v ateliéri a bude osadený na pôvodné miesto. Nasledovať bude povrchová úprava celého náhrobku.

MP-2entner06

Odborné práce vykonáva reštaurátor Mgr. art. Peter Šimon zo Senice. Podľa neho okrem počasia mala na náhrobok negatívny vplyv nevhodná sekundárna oprava, pri ktorej bol použitý nepriedušný cementový tmel. Tým sa „zastavil difúzny cyklus kamennej hmoty, tá nemohla prirodzene odparovať svoju vnútornú vlhkosť získanú najmä hydroskopickou nasiakavosťou zo zeme,“ uviedol P. Šimon.

DSC_1243

Detaily náhrobku pred reštaurovaním

DSC_1259

Na celom povrchu sú zreteľné stopy po sekundárnom nátere

MP-2entner05

Kameň bol značne poškodený

Pomník sa podľa P. Šimona skladá z dvoch druhov kameňa. „Dva spodné podstavce sú z pieskovca, pravdepodobne z regionálneho lomu. Hlavná časť pomníka spolu s krížom je vysekaná z tzv. mušľového vápenca. Ide o kameň, ktorý sa ťažil v litavských vrchoch v rakúskom Burgenlande.“

MP-2entner09

Vyčistenie povrchu odhalilo pôvodné farby častí náhrobku

MP-2entner08

DSC_3997

Náhrobok pred dokončením tmelenia a úpravou detailov

Rekonštrukcia entnerovského náhrobku je prvým krokom smerujúcim k upriameniu pozornosti na starý cintorín v Malackách, ktorý možno chápať ako pamiatkový komplex. V nasledujúcom období bude obnovená informačná tabuľa pri vstupe na cintorín.

Foto: Peter Šimon a Martin Macejka

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.