Boltizárov náhrobok na starom cintoríne

Bližšie sa pozrieme na vyše storočný hrob niekdajšieho pálffyovského zamestnanca šľachtického pôvodu Mikuláša Boltizára, ktorý je zachovaný na starom cintoríne v Malackách. 

Náhrobok tvorí jeden kus kameňa, na ktorom je vytesaný nápis – síce nevýrazný, no pri dobrom svetle jednoznačne čitateľný. Celý text je v nemčine. Je na ňom uvedené meno NIKOLAUS BOLTIZAR a údaje o narodení a úmrtí, ako aj nápis „Friede seiner Asche!“ (Pokoj jeho duši!). Na náhrobku chýba korupus Krista i ďalšie prípadné príslušenstvo. Hrob je rozsiahly, ohraničený kovovou ohrádkou.

Povieme si niekoľko informácií o Boltizárovcoch. Samotný Mikuláš, ktorý má zachovaný náhrobok, mal šľachtický pôvod a narodil sa 13. decembra 1862 v Studienke. Jeho otec Mikuláš bol miestnym notárom, mama bola Karolína Urbaničová (Carolina Urbanits).

Mikuláš Boltizár Malacky

Mikuláš bol slobodný a slúžil v malackom zámku (servus dominalis in castello). Zomrel v mladom veku – ako 37-ročný na zápal obličiek. Bolo to 10. marca 1900. Pochovali ho na starom cintoríne v Malackách pri cestičke vedúcej k hlavnému krížu.

Mikulášov otec Mikuláš bol notárom v Studienke, predtým v Jakubove. Mama Karolína pochádzala z notárskej rodiny. Matriky uvádzajú, že jej otec Vendelín pôsobil kedysi ako notár v Kuchyni a v Lábe, kde sa Karolína narodila v roku 1832.

Mikuláš Boltizár Malacky

Hrob Štefana Boltizára v roku 2007. (Foto: Martin Marek)

Boltizárovci mali okrem Mikuláša troch starších synov, ktorí sa narodili počas pôsobenia notára Mikuláša Boltizára st. v Jakubove – Štefan Adolf (nar. 1853), Karol František (nar. 1855) a Gustav Adolf (nar. 1856). Po presťahovaní do Studienky sa Boltizárovcom narodili dve dcéry Matilda Karolína (nar. 1858) Karolína Terézia (nar. 1860) a syn Pavol Ján (nar. 1865, zomrel ako malé dieťa).

V súpise hrobov vykonanom koncom 50. rokov 20. storočia sa pri konkrétnom hrobe uvádzajú mená Boltizár a Boltizárová bez ďalších údajov. Predpokladáme, že súčasťou hrobu bol ešte jeden náhrobok, zrejme rovnakého tvaru ako ten, ktorý je na cintoríne dnes.

Súčasťou súpisu hrobov, ktorý v pôvodnej podobe vznikol na začiatku 90. rokov 20. storočia, sa pri boltizárovskom uvádza, že je tam pochovaný kominár Boltizár. V Malackách pôsobil v 20. storočí naozaj kominár s týmto priezviskom. Či tam pochovali aj spomenutého kominára, to v tejto chvíli nevieme zo zachovaného náhrobku ani z iných zdrojov overiť.

Vzhľadom na absenciu presných informácií o ďalších osobách pochovaných v tomto hrobe nevieme, či hrob v približne súčasnej podobe vznikol skôr alebo až po Mikulášovej smrti. Podľa datovania pôvodných okolitých hrobov usudzujeme, že vznikol na prelome 19. a 20. storočia.

Mikuláš Boltizár Malacky

Hrob Štefana Boltizára v roku 2016 (Foto: Martin Macejka)

Keďže hrob má viac ako sto rokov a rodina Boltizárovcov patrila medzi vplyvné rodiny svojej doby, bol tento hrob zaradený medzi významné hroby mesta Malacky.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.