Malacky sú svojou rozlohou aj rovinatým profilom ideálne mesto pre cyklodopravu. S cyklocestami je to už trochu horšie. Cyklistky a cyklisti sú vo väčšine prípadov odkázaní na jazdu na cestách spolu s autami, alebo využívajú radšej chodníky (aj keď by sa to nemalo).

Cieľom cyklomapy je ukázať aktuálne možnosti cyklodopravy v Malackách z pohľadu cyklistov. Sú v nej vyznačené hlavné trasy (červenou), vedľajšie trasy a skratky (modrou) aj rekreačné trasy (zelenou). Výkričníky upozorňujú na nebezpečné miesta. V mape sú vyznačené aj typické body záujmu – ciele dostupné na bicykloch. Veríme, že mapa podnieti Vašu zvedavosť vyskúšať všetky trasy a vybrať si medzi nimi tie Vaše.

V tlačenej podobe je mapa k dispozícii v Turistickej Informačnej kancelárii mesta Malacky (TIK) a pri príležitosti podujatí Malacky na Kolo.

detail_centrum

Cyklomapa Malačanov bola vybraná ako jeden zo štyroch cyklo-zásahov roku 2016. Pre mesto Malacky ju vytvorilo OZ Malacké pohľady. Anketu k cyklo-zásahom usporiadala iniciatíva Malacky na Kolo. Jej cieľom je rozvoj bezpečnej cyklodopravy v meste.