Františkán Vojtech Šimko

/
V Malackách pôsobil koncom 18. storočia františkán Vojtech Šimko, ktorý bol bernolákovským básnikom a jedným zo zakladajúcich členov Slovenského učeného tovarišstva.