Severínek, základyMartin Macejka

Pozreli sme sa na základy Severínka

/
O Severínkovi sme toho napísali dosť. Bodkou za pôvodným miestom bude tento krátky článok. Pri úpravách priestoru rozsiahleho ostrovčeka križovatky súvisiaceho s presunom odbočovacieho ramena a prípravou cyklotrasy sa ukázal tehlový základ objektu Severínka (podstavca sochy a pôvodnej balustrády).