Obecný dom, Malacky

Voľby v Malackách v roku 1923

Koncom roka 1923 boli v Malackách prvé komunálne voľby po vzniku Československa. Z informácií o predvolebnej kampani i z výsledkov volieb je zrejmé, že silné celoštátne strany ako agrárna a sociálnodemokratická strana nemali veľkú podporu, a naopak darilo sa ľudovej a komunistickej strane. V tých časoch nemali nezávislí kandidáti bez podpory politických strán veľkú šancu.

Kandidátne listiny pre voľby v Malackách v roku 1923

V archíve sme našli kandidátne listiny ôsmich strán a skupín. Pod hlavičkou Spojené občianské skupiny v Malackách kandidovali viacerí prominenti mesta ako staviteľ Ján Blaško s kolegom Rudolfom Sternom, advokát Béla Prenoszil, lekár Dr. Anton Wallner, maliarsky majster František Malovaný a ďalší. Celkovo mala skupina 19 kandidátov, kandidátku viedol stolársky majster Ján Müller. Československá strana socialistická mala 13 kandidátov, na prvom mieste bol železničiar Alois Strmenský.

Z komunistickej strany sa o miesta v obecnom zastupiteľstve uchádzalo 32 ľudí, prvým v poradí bol maloroľník Martin Bartoš. Židovská strana mala osem kandidátov, jednotkou bol Dr. Ľudovít Hirschfeld. Sociálnodemokratická strana robotnícka poslala do volieb 18 členov, číslo 1 mal murár Ján Jurkovič, číslo 2 učiteľ Vojtech Fraas. Neskorší starosta murár Jozef Obselka bol v zozname strany na 13. mieste.

Agrárna strana nominovala desať kandidátov, na čele bol roľník Matej Blažíček. Slovenská ľudová strana (SĽS) mala 36 kandidátov, medzi nimi aj niekdajší starosta Malaciek Ján Pollák, dekan-farár Dr. Jozef Kováč, pálffyovský úradník Aladár Jávor, avokát Dr. Gejza Viršík či mlynár Ernest Fronc. Jednotkou kandidátky bol neskorší starosta Jozef Jursa. Národnodemokratická strana mala sedem kandidátov, prvým bol verejný notár Hugo Mayer.

Voľby v Malackách v roku 1923
Malacky v medzivojnovom období. V popredí stĺp na lepenie plagátov.
(Foto archív MCK Malacky – Múzea Michala TIllnera)

Predvolebná kampaň

O kampani poskytuje určitú predstavu zápis z kroniky františkánskeho kláštora z pera P. Remiga Školáka. Kampaň bola sprevádzaná vzájomnými útokmi politických strán, popri politických zhromaždeniach sa diala najmä vo forme predvolebných plagátov. 9. septembra, týždeň pred voľbami, bolo v meste niekoľko zhromaždení naraz. V rámci kampane sociálnodemokratickej strany vystúpil aj malacký rodák a vtedy už bývalý dvojnásobný minister Dr. Ivan Dérer, ktorého údajne „komunisti za hanebných výkrikov a ohavných inzultácií zahnali z tribúny“.

Komunisti rušili aj priebeh stretnutia agrárnej strany. Katolíci podporovali ľudovú stranu, pričom veľkú úlohu zohral podľa kronikára gvardián kláštora P. Libor Mattoška, ktorý nabádal veriacich pracovať potichu a tajne. Táto stratégia sa ukázala ako úspešná – podobne ako opačný postup komunistov.

Výsledky volieb a voľba starostu

Voľby sa konali 16. septembra. Podobne ako na celom Slovensku aj v Malackách znamenali výsledky nárast ľudákov, komunistov, naopak agrárna strana nebola úspešná. Zastupiteľstvo malo 34 členov, z toho trinásť miest obsadila ľudová strana, jedenásť komunistická a ďalším stranám zostalo spolu desať poslancov. Po dvoch mali židovská strana, agrárna strana, sociálnodemokratická strana a zoskupenie malackých nezávislých kandidátov (Spojené občianske skupiny v Malackách. Po jednom poslancovi mali národná demokracia a socialistická strana.

Voľba starostu sa konala 1. októbra 1923, riadil ich najstarší člen zastupiteľstva a niekdajší starosta mesta Ján Pollák. Kandidáti boli dvaja – Jozef Jursa zo SĽS a Ján Kamenistý z komunistickej strany (KSČ), ktorý mimochodom pôvodne mal kandidovať za československú národnú demokraciu. Volili členovia zastupiteľstva. V prvom kole bolo hlasovanie tesné, Jozef Jursa získal 16 hlasov a Ján Kamenistý 14 hlasov. Keďže ani jeden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu, voľba sa mala opakovať, no komunistická strana stiahla svojho kandidáta a tak bol víťazom volieb Jozef Jursa. Námestníkom (zástupcom) starostu sa stal komunista Jozef Gajdár, druhým námestníkom Štefan Blažíček zo SĽS. Po voľbe starostu doplnil zastupiteľstvo na počet 34 Moric Goldberger.

Zloženie zastupiteľstva bolo nasledovné:

 • Hugo Mayer (Československá národná demokracia)
 • Dr. Ľudovít Hisrchfeld, Moric Goldberger (Židovská strana)
 • Ján Müller, Karol Lukáč (Spojené obč. skupiny v Malackách)
 • Matej Blažíček 177, Jozef Benek (Republikánska strana zemedelského a maloroľníckeho ľudu – agrárna strana)
 • Vojtech Fraas, Michal Havlík (Československá sociálnodemokratická strana)
 • Martin Bartoš, Jozef Gajdár, Ján Kamenistý, Tomáš Benek, Ján Štepánek, Matej Radocha, Mikuláš Gelinger, Jozef Bartoš, Jozef Živica, Augustín Oreský, Rudolf Roš (Komunistická strana v Československu)
 • Štefan Blažíček, Ján Pollák, Jozef Himmer, Jakub Bilkovič, Michal Gašpar, Aladár Jávor, Jozef Vachuna, Dr. Jozef Kováč, Rudolf Kamenistý, Ignác Roszkopf, Dr. Gejza Viršík, Ján Gajdár, Jozef Kuračka (Slovenská ľudová strana)
 • Alois Strmenský (Československá strana socialistická)

Poradie v jednotlivých stranách zodpovedá poradiu na kandidátnych listinách. Voľby sa v nasledujúcom období konali každé štyri roky, zmenu priniesol až záver roka 1938.

Zdroje:

 • ŠABA, pracovisko Archív Modra, fond Obecný notársky úrad Malacky, šk. 52.
 • ŠABA, pracovisko Archív Modra, Zbierka kroník, E. Cirkevné kroniky, Kronika františkánskeho kláštora v Malackách – Historia Domus Malackyensis, inv. č. 117.
 • HALLON, Pavol. Voľby v roku 1923… In Malacký hlas, 1991, č. 1, s. 10.
 • Obecné voľby 1923. Dostupné online: https://sk.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%A9_vo%C4%BEby_1923.
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.