Habáni, sekta novokrstencov zo západnej Európy, prenikali na naše územie v 16. storočí. Usadili sa aj na Záhorí, vytvárali uzavreté komunity. Boli známi ako zruční remeselníci, najmä výrobcovia keramiky.

Habánsky dvor je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry, dnes ho tvorí 22 pôvodných stavieb zo 17.– 19. storočia. V najväčšom zachovanom dome je zriadené múzeum.

Žili aj v Malackách, ale až po opustení tradičného spôsobu života, po konvertovaní na katolícku vieru. V Malackách neboli tradičné habánske domy.

Vo Veľkých Levároch v roku 1588 vznikol dodnes čiastočne zachovaný habánsky dvor. Okrem obytných domov tu bola tiež škola, modlitebňa, výrobné dielne, pivovar, mlyn. V 18. storočí konvertovali na katolícku vieru a postupne splynuli s domácim obyvateľstvom.

Na Záhorí boli habáni usadení aj v Sobotišti, Brodskom a Moravskom Sv. Jáne.

Prístupnosť habánskeho múzea vo Veľkých Levároch

utorok a štvrtok, ale aj iné dni po dohode, najlepšie je vopred sa ohlásiť na tel. č. +21 34 779 44 93 alebo +421 34 779 41 07

Kontakt

Obecný úrad Veľké Leváre, Štefánikova 747, +21 34 779 44 93, +421 34 779 41 07

Parkovanie

menšie parkovisko pri vstupe na habánsky dvor