Habáni, sekta novokrstencov zo západnej Európy, prenikali na naše územie v 16. storočí. Usadili sa aj na Záhorí, vytvárali uzavreté komunity. Boli známi ako zruční remeselníci, najmä výrobcovia keramiky. Žili aj v Malackách, ich domy sa nezachovali. Vo Veľkých Levároch v roku 1588 vznikol dodnes čiastočne zachovaný habánsky dvor. Okrem obytných domov tu bola tiež škola, modlitebňa, výrobné dielne, pivovar, mlyn. V 18. storočí konvertovali na katolícku vieru a postupne splynuli s domácim obyvateľstvom. Habánsky dvor je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry, dnes ho tvorí 22 pôvodných stavieb zo 17.– 19. storočia. V najväčšom zachovanom dome je zriadené múzeum.

[slideshow 5]

[slide title=“Iserov dom vo Veľkých Levároch, v ktorom je zriadené múzeum“][/slide]

[slide title=“Iserov dom v druhej polovici 20. storočia“][/slide]

[slide title=“Námestie v súčasnosti“][/slide]

[slide title=“Námestie v súčasnosti“][/slide]

[slide title=“Iserov dom“][/slide]

[slide title=““][/slide]

[slide title=“Interiér múzea v Iserovom dome“][/slide]

[slide title=“Krstný list z roku 1823″][/slide]

[slide title=“Interiér múzea v Iserovom dome“][/slide]

[slide title=“Dom na Habánskom dvore vo Veľkých Levároch“][/slide]

[slide title=“Dom na Habánskom dvore vo Veľkých Levároch“][/slide]

[slide title=““][/slide]

[slide title=““][/slide]

[slide title=““][/slide]

[slide title=““][/slide]

[slide title=““][/slide]

[slide title=““][/slide]

[slide title=““][/slide]

[slide title=““][/slide]

[slide title=““][/slide]

[slide title=““][/slide]
[/slideshow]

 

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Prístupnosť“]utorok a štvrtok, ale aj iné dni po dohode, najlepšie je vopred sa ohlásiť na tel. č. +21 34 779 44 93 alebo +421 34 779 41 07[/tab]

[tab title=“Kontakt“] Obecný úrad Veľké Leváre, Štefánikova 747, +21 34 779 44 93, +421 34 779 41 07[/tab]

[tab title=“Parkovanie“]menšie parkovisko pri vstupe na habánsky dvor[/tab]

[/tab_container]