Vyštudoval som históriu, občiansku a etickú výchovu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a právo na Právnickej fakulte TU v Trnave. V súčasnosti pracujem v Mestskom centre kultúry Malacky v Múzeu Michala Tillnera a externe učím na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Malackách. Píšem kroniku mesta Malacky. V roku 2010 som napísal knihu Malacky na starých pohľadniciach, okrem toho som sa podieľal na ďalších publikáciách. Som členom občianskeho združenia Malacké pohľady.

Príspevky autora

Narodil som sa pred tridsiatimi rokmi v Malackách. Vyštudoval som Právnicku fakultu Univerzity Komenského v Bratislava, niekoľko rokov som pracoval ako advokátsky koncipient. Som členom občianskeho združenia Malacké pohľady.

Príspevky autora

Narodil som sa v Malackách, žil som niekoľko rokov v zahraničí aj v Bratislave, ale opäť som sa do Malaciek vrátil… Vyštudoval som Medzinárodné vzťahy a Európske štúdiá na FSS MU v Brne, bol som v prvom ročníku maturantov františkánského gymnázia v Malackách (2000). Od roku 2012 som majiteľom a projektovým manažérom firmy ADDSEN, s.r.o., ktorá sa venuje riadeniu inovácií, podpore vedeckých projektov a medzinárodnej spolupráci. Aktuálne som predsedom správnej rady OZ Malacké pohľady.

Príspevky autora

Pochádzam neďalekého Zohoru a Malacky boli pre mňa vždy akýmsi „domácim“ mestom. Narodila som sa tu a žije tu časť mojej rodiny, vďaka čomu som Malacky už ako dieťa pravidelne navštevovala. S Malackými pohľadmi som sa lepšie zoznámila v roku 2010 a pomohla som pri tvorbe publikácie Malacké pohľady – Výber z článkov 2006-2009. V roku 2012 som sa podieľala na vynovení Malackých pohľadov. V tom istom roku som sa do Malaciek vydala, snažím sa zapájať do diania na Malackých pohľadoch zapájať (najmä prostredníctvom grafických úprav).

Príspevky autora

Vyštudoval som žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Píšem najmä o športe. Som členom AC Malacky. Venujem sa atletike ako pretekár aj ako asistent trénera.

Príspevky autora

Som rodený Malačan. V Malackách bývam už 50 rokov a napriek tomu mám toto mesto rád. Aktívne som sa venoval atletike a hlavne skoku do diaľky. Vyštudoval som na UMB v Banskej Bystrici telesnú výchovu a etickú výchovu. Učím na ZŠ Záhorácka v Malackách a venujem sa atletike ako tréner v atletickom klube AC Malacky.

Príspevky autora