Občianske združenie pôsobí od roku 2014 pod názvom Malacké pohľady o.z. Predošlý názov občianskeho združenia MLOK bol skratkou jeho pôvodného a trochu dlhého názvu – Mladí ľudia organizujú a komunikujú, pod ktorým po prvý raz uzrel svetlo sveta v októbri roku 1999.

Naše občianske združenie sa prvých niekoľko rokov od svojho vzniku venovalo predovšetkým práci s mládežou a deťmi a organizovaniu kultúrnych a športových podujatí. Avšak súčasnosť priniesla nové výzvy a aktivity, ktorým venujeme našu pozornosť. Zameriavame sa predovšetkým na odborný výskum v oblasti dejín Malaciek a blízkeho okolia, ochranu a propagáciu kultúrnych a historických pamiatok a prírody a taktiež i publikačnej činnosti. Nemenej dôležitá je pre nás i podpora pozitívneho vzťahu Malačanov k svojmu mestu a jeho okoliu a vytváranie aktívneho občianskeho povedomia.

Už od svojho založenia pôsobí Malacké pohľady o.z. predovšetkým v Malackách a ich blízkom okolí.

Naše aktivity

Združenie sa spočiatku zameriavalo predovšetkým na prácu s mládežou a deťmi a na organizovanie kultúrnych a športových podujatí. Vývoj priniesol nové výzvy a aktivity, ktorým venujeme našu pozornosť.

Venujeme sa predovšetkým výskumu dejín Malaciek a blízkeho okolia, ochrane a propagácii kultúrnych a historických pamiatok a prírody a taktiež i publikačnej činnosti. Nemenej dôležitá je pre nás i podpora pozitívneho vzťahu Malačanov k svojmu mestu a jeho okoliu a vytváranie aktívneho občianskeho povedomia.

Doteraz máme za sebou:

 • výstavu fotografií Malacké pohľady (2018)
 • vydanie tričiek, tašiek a magnetiek s motívmi Malaciek
 • aktivity v rámci iniciatívy Malacky na kolo (od roku 2015)
 • aktívnu účasť na projekte Malacká šošovica (od roku 2014)
 • spoluprácu na Historických potulkách Malackami (od roku 2014)
 • obnovu historických pamiatok – kláštorná studňa a nádvorie (2008) a historický náhrobok Entnerovcov (2013)
 • vydanie troch knižných publikácií – Malacké pohľady – výber z článkov (2009, 2013, 2016)
 • prevádzku webstránky www.malackepohlady.sk (od roku 2006)
 • prvé turistické informačné tabule o Malackách (2006)
 • vydanie adventných kalendárov (2004, 2005, 2007)
 • prvomájové Farebné Malacky – výtvarné aktivity pre deti (od roku 2000)
 • svätomartinské lampášikové sprievody (od roku 2003)
 • dyňohrania pre deti
 • dobročinné blšie trhy
 • detský tábor
 • besedy, kultúrne a športové podujatia

Členovia združenia

Malacké pohľady OZ (bývalé OZ MLOK) je predovšetkým o ľuďoch, priateľstvách a dobrých vzťahoch. Bez nadšenia, vytrvalosti a tvorivosti našich členov by sa nám určite nepodarilo uskutočniť mnoho pozoruhodných aktivít. Okrem členov OZ nás pri rôznych podujatiach podporujú dobrovoľníckou prácou mnohí ďalší.

Súčasťou občianskeho združenia boli počas celej jeho doterajšej existencie predovšetkým títo ľudia:

 • Juraj Blusk
 • Zuzana Blusková
 • Tomáš Dobrovodský
 • Veronika Kaszycká
 • Kristína Konečná
 • Miroslav Konečný
 • Gabriel Kožuch
 • Katarína Krasňanská
 • Martin Macejka
 • Barbora Macejková
 • Mária Mareková
 • Martin Marek
 • Ondrej Mecháček
 • Peter Novota
 • Júlia Novotová
 • Gabriela Peťková
 • Alojz Radocha
 • Magda Sršňová
 • Marián Trnka
 • Anna Trnková