Sakrálny komplex tvorený kláštorom, kostolom ohraničený múrom so štyrmi baštami, sa označuje ako Čierny kláštor. Pôvodná farba kostola bola tmavopopolavá, resp. čierna. Pôvodne bol osamotený na kraji Malaciek. Pri ňom išla cesta východným smerom do Perneka a západným smerom do Rakúska. Po roku 1874 začali pribúdať okolité stavby, obkolesujúce kláštorný múr.

Z histórie Čierneho kláštora

Na mieste dnešného kostola a kláštora stál kedysi zrejme vodný hrad, neskôr prestavaný na lovecký kaštieľ, chránený múrom. Patril zemepanskému rodu Balassovcov. V rohoch celého objektu stáli bašty.

V polovici 17. storočia nový zemepán Pavol IV. Pálffy nechal prestavať tento objekt na kláštor. Povolal sem rád františkánov. Úlohou františkánov bolo zabezpečiť rekatolizáciu vtedy prevažne evanjelického panstva a šíriť vzdelanosť.

Čierny kláštor v Malackách
Čierny kláštor v Malackách okolo roku 1860

Kláštor mal vlastnú školu. Gymnázium, ktoré tu pôsobilo v prvej polovici 20. storočia, patrilo medzi najvýznamnejšie školy v Československu. V kláštore vznikla rozsiahla zbierka kníh, medzi nimi aj vzácne latinské prvotlače z 15. storočia.

Čierny kláštor v Malackách
Čierny kláštor okolo roku 1900
Čierny kláštor v Malackách
Čierny kláštor po roku 2010

Malacký kláštor existoval takmer 300 rokov. Patril medzi najväčšie a najvýznamnejšie na slovenskom území. Pôsobilo tu mnoho františkánskych osobností – hudobníkov, literátov, výtvarníkov, vedcov.

Medzi nimi najviac vynikali v starších časoch Benignus Smrtník, Vojtech (Adalbert) Šimko, Berardus Seifried, Metod Gazdík, Eugen Kósa, v 20. storočí Mansvét Olšovský, Vendelín Kučera, Hyacint Haverla, Peter Esterle, Celestín Lepáček, Vševlad Gajdoš, Libor Mattoška, Rudolf Dilong, Svetloslav Veigl, Teodor Tekel a ďalší.

Čierny kláštor v Malackách

Kláštor bol zlikvidovaný v apríli 1950 príslušníkmi komunistickej moci. Dodnes sa františkáni do Malaciek nevrátili.

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Do obdobia založenia kláštora spadá aj založenie kostola spojeného s kláštorom chodbami a chórom. Chrám tvorí baroková chrámová loď s bočnými kaplnkami, zakončená vpredu svätyňou. Vzadu je chrámová loď zakončená chórom. V strede kostola na stene vpravo je kazateľnica. Pod kazateľnicou je vchod do Kaplnky Bolestnej Panny Márie a Márie Magdelény.

Za ňou sa nachádza kaplnka Svätých schodov. Tá bola pravdepodobne postavená spolu s chrámom na príkaz Pavla IV. Pálffyho. Sväté schody sú kópiou jeruzalemských schodov, po ktorých išiel Kristus k Pilátovi. Po schodoch na ľavom schodisku sa vystupuje na pamäť umučenia Krista kľačiačky. Sväté schody sú obľúbeným miestom pútnikov a turistov.

Františkánsky kostol Malacky
Časť presbyteria s epitafom (vľavo na stene) Mikuláša V. Pálffyho v roku 1925

Vzadu na ľavej strane kostola je vchod do Loretánskej kaplnky. V strede je Lurdská kaplnka a vedľa nej Boží hrob – architektonicky hodnotný objekt vytvorený podľa jeruzalemského originálu. Vpredu sa nachádza “pálffyovská kaplnka”. Skvostnou pamiatkou v kostole je barokový hlavný oltár Nepoškvrneného počatia Panny Márie zo začiatku 18. storočia. V chrámovej lodi sa nachádzajú ďalšie tri oltáre.

Na ľavej strane svätyne sa nachádza epitaf (náhrobok) palatína Mikuláša V. Pálffyho z roku 1741. Tento náhrobok patrí medzi najvýznamnejšie diela svojho druhu nielen na našom území. Steny chrámu boli pôvodne iba vybielené bez dekorácií a malieb. Dnešnú podobu dostali steny chrámu vďaka maľbám z roku 1928.

K presbytériu kostola je pristavená chrámová veža, v ktorej bolo pôvodne päť zvonov. Dnes sa v nej nachádzajú dva zvony, oba ozdobené rodovým erbom Pálffyovcov.

Krypty pod Čiernym kláštorom

Krypty v Malackách
Pálffyovská krypta v 1. polovici 20. storočia
Krypty v Malackách
Oltár pálffyovskej pohrebnej kaplnky
Krypty v Malackách
Pálffyovská kaplnka
Krypty v Malackách
Krypta pod hlavnou loďou. Pochovávali v nej väčšinou úradnícke rodiny a diecéznych kňazov
Krypty v Malackách
Jedna z truhiel
Krypty v Malackách
Tabule s menami pochovaných Pálffyovcov a originál sochy Sevínka z 18. storočia

Pod chrámovou loďou a kaplnkami na ľavej strane sú po celej dĺžke kostola rozsiahle podzemné pohrebiská – krypty. Sú v nich pochované štyri desiatky významných členov pálffyovského rodu, františkáni a bohatší obyvatelia mesta a okolia. Celkovo našlo v kryptách odpočinok približne 200 ľudí, ktorí tu boli pochovaní od 17. do 19. storočia.

Súčasťou pohrebiska je aj pálffyovská pohrebná kaplnka, ktorá bola do polovice 19. storočia bočnou kaplnkou kostola – kaplnkou svätej Anny. Neskôr bola prebudovaná na pohrebisko a následne prepojená schodmi s kryptami v podzemí. Na Slovensku nie je veľa pamiatok tohoto druhu.

Kláštorné nádvoria (kvadrumy)

Za pozornosť určite stojí aj tzv. prvý kvadrum, vnútorné nádvorie kláštorného komplexu so štvorcovým pôdorysom. Pred niekoľ kými rokmi prešiel rekonštrukciu a okrem novej výsadby bola obnovená aj pôvodná kamenná kláštorná studňa. O kvadrume sa môžete viac dočitať v tomto odkaze.

Celý komplex Čierneho kláštora je zapísaný Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Okrem pomenovania Čierny kláštor sa použivajú taktiež názvy Františkánsky kláštor či kostol. Stretnúť sa môžete i s názvom Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie – ide o presné pomenovanie samotného kostola v rámci kláštorného areálu.

Prístupnosť Čierneho kláštora

Kostol a kvadrum: prístupné v čase bohoslužieb. Aktuálne informácie nájdete na stránke malacky.fara.sk.

Krypty: v kryptách pod kostolom je expozícia Múzea Michala Tillnera. Na prehliadku sa treba objednať aspoň deň vopred. Kontakt: 00 421 34 772 21 10muzeum@mckmalacky.sk.

Sväté schody: aktuálne sú kvôli rekonštrukcii oltárov neprístupné

Parkovanie

Vjazd do areálu kláštora je umožnený len vozidlám so špeciálnym povolením. Ak chcete zaparkovať v okolí, odporúčame vám využiť parkovisko na Mierovom námestí oproti mestskému parku. Ďalšou možnosťou sú parkoviská v okolí mestského úradu (inkubátora) alebo parkovacie miesta pozdĺžne s Radlinského ulicou či pri . Spomenuté možnosti parkovania sú vyznačené na mape.

Zaujímavosti v blízkom okolí

Po prehliadke areálu kláštora vám odporúčame navštíviť aj neďalekú synagógu, ktorá sa nachádza od Čierneho kláštora približne päť minút chôdze. Oddýchnuť si môžete na lavičke v mestskom parku a určite si všimnite i sochy a pamätníky, ktoré sa v ňom nachádzajú. Ak potrebujete viac informácií, navštívte Turisticko-informačnú kanceláriu, ktorá sa nachádza hneď cez cestu v budve podnikateľského inkubátora. 

  Zobraziť Čierny kláštor v Malackách na väčšej mape.