Sakrálny komplex tvorený kláštorom, kostolom ohraničený múrom so štyrmi baštami. Pôvodná farba kostola bola tmavopopolavá, resp. čierna. Pôvodne bol osamotený na kraji Malaciek. Pri ňom išla cesta východným smerom do Perneka a západným smerom do Rakúska. Po roku 1874 začali pribúdať okolité stavby, obkolesujúce kláštorný múr. Na mieste dnešného kostola a kláštora stál kedysi vodný hrad, neskôr prestavaný na lovecký kaštieľ, chránený múrom. Patril rodu Balašovcov. V rohoch celého objektu stáli bašty. V polovici 17. storočia nový zemepán Pavol IV. Pálffy prestaval kaštieľ na kláštor. Povolal sem rád františkánov. Úlohou františkánov bolo zabezpečiť rekatolizáciu vtedy prevažne evanjelického panstva a šíriť vzdelanosť. Kláštor mal vlastnú školu. Gymnázium, ktoré tu pôsobilo v prvej polovici 20. storočia, patrilo medzi najvýznamnejšie školy v Československu. V kláštore vznikla rozsiahla zbierka kníh, medzi nimi aj vzácne latinské prvotlače z 15. storočia.

[slideshow]

[slide title=“Čierny kláštor v druhej polovici 19. storočia“][/slide] [slide title=“Čierny kláštor v druhej polovici 19. storočia“][/slide] [slide title=“Čierny kláštor s okolím začiatkom 20. storočia“][/slide] [slide title=“Čierny kláštor, pohľad z veže farského kostola na začiatku 20. storočia][/slide] [slide title=“Čierny kláštor s okolím začiatkom 20. storočia“][/slide] [slide title=“Čierny kláštor s okolím v 30. rokoch 20. storočia“][/slide]   [slide title=“ Pohľad na Čierny kláštor z kláštornej záhrady pred rokom 1927″][/slide] [slide title=“ Čierny kláštor v polovici 20. storočia“][/slide] [slide title=“Čierny kláštor v polovici 20. storočia“][/slide] [slide title=“Čierny kláštor s okolím v polovici 20. storočia“][/slide] [slide title=“ Čierny kláštor v súčasnosti“][/slide] [slide title=“ Čierny kláštor v súčasnosti“][/slide] [slide title=“ Čierny kláštor v súčasnosti“][/slide] [slide title=“ Čierny kláštor v súčasnosti“][/slide] [slide title=“Čierny kláštor v súčasnosti“][/slide] [slide title=“ Pohľad na Čierny kláštor z bývalej kláštornej záhrady“][/slide] [slide title=“ Čierny kláštor s okolím v súčasnosti“][/slide] [slide title=“Čierny kláštor v súčasnosti“][/slide] [/slideshow]

  Malacký kláštor existoval takmer 300 rokov. Patril medzi najväčšie a najvýznamnejšie na slovenskom území. Pôsobilo tu mnoho františkánskych osobností – hudobníkov, literátov, výtvarníkov, vedcov. Medzi nimi najviac vynikali v starších časoch Benignus Smrtník, Adalbert Šimko, Berardus Seifried, Metod Gazdík, Eugen Kósa, v 20. storočí Mansvét Olšovský, Vendelín Kučera, Peter Esterle, Celestín Lepáček, Vševlad Gajdoš, Lét Danišovič, Rudolf Dilong, Svetloslav Veigl, Teodor Tekel. Kláštor bol zlikvidovaný v apríli 1950 príslušníkmi komunistickej moci. Dodnes sa františkáni do Malaciek nevrátili. Do obdobia založenia kláštora spadá aj založenie kostola spojeného s kláštorom chodbami a chórom. Chrám tvorí baroková chrámová loď s bočnými kaplnkami, zakončená vpredu svätyňou. Vzadu je chrámová loď zakončená chórom. V strede kostola na stene vpravo je kazateľnica. Pod kazateľnicou je vchod do Kaplnky Bolestnej Panny Márie a Márie Magdelény. Za ňou sa nachádza kaplnka svätých schodov. Tá bola podľa františkánskej kroniky postavená spolu s chrámom na príkaz Pavla IV. Pálffyho. Sväté schody sú kópiou jeruzalemských schodov, po ktorých išiel Kristus k Pilátovi. Po schodoch na ľavom schodisku sa vystupuje na pamäť umučenia Krista kľačiačky. Sväté schody 
sú obľúbeným miestom pútnikov a turistov. Vzadu na ľavej strane kostola je vchod do Loretánskej kaplnky. V strede je Lurdská kaplnka a vpredu sa nachádza “pálffyovská kaplnka”. Skvostnou pamiatkou v kostole je hlavný oltár Nepoškvrneného počatia Panny Márie z 18. storočia. V chrámovej lodi sa nachádzajú ďalšie tri oltáre. [slideshow 5] [slide title=“Krypty pod kláštorným kostolom v pôvodnom stave „][/slide] [slide title=“Pálffyovská kaplnka, otvárajúca vstup do krýpt Čierneho kláštora“][/slide] [slide title=“Pálffyovská kaplnka, otvárajúca vstup do krýpt Čierneho kláštora“][/slide] [slide title=“Pálffyovská kaplnka, otvárajúca vstup do krýpt Čierneho kláštora“][/slide] [slide title=“Pálffyovská kaplnka, otvárajúca vstup do krýpt Čierneho kláštora“][/slide] [slide title=“Časť krýpt pod hlavnou loďou kostola“][/slide] [slide title=“Jedna z vystavených truhiel v objekte krýpt“][/slide]   [slide title=“Stena, za ktorou sú zamurované pozostatky Pálffyovcov“][/slide] [slide title=“ Časť krýpt pod hlavnou loďou kostola. Po oboch stranách vidieť exponáty lapidária“][/slide] [/slideshow]   Na ľavej strane svätyne sa nachádza epitaf (náhrobok) palatína Mikuláša V. Pálffyho z roku 1741. Tento náhrobok patrí medzi najvýznamnejšie diela svojho druhu nielen na našom území. Steny chrámu boli pôvodne iba vybielené bez dekorácií a malieb. Dnešnú podobu dostali steny chrámu vďaka maľbám z roku 1928. Pod chrámovou loďou a kaplnkami na ľavej strane sú po celej dĺžke kostola rozsiahle podzemné pohrebiská – krypty. Sú v nich pochované tri desiatky významných členov pálffyovského rodu. Na Slovensku nie je veľa pamiatok tohoto druhu. K presbytériu kostola je pristavená chrámová veža, v ktorej bolo pôvodne päť zvonov. Dnes sa v nej nachádzajú dva zvony, oba ozdobené rodovým erbom Pálffyovcov. Za pozornosť určite stojí aj tzv. prvý kvadrum, vnútorné nádvorie kláštorného komplexu so štvorcovým pôdorysom. Pred niekoľ kými rokmi prešiel rekonštrukciu a okrem novej výsadby bola obnovená aj pôvodná kamenná kláštorná studňa. O kvadrume sa môžete viac dočitať v tomto odkaze. Celý komplex Čierneho kláštora je zapísaný Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Okrem pomenovania Čierny kláštor sa použivajú taktiež názvy Františkánsky kláštor či kostol. Stretnúť sa môžete i s názvom Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie – ide o presné pomenovanie samotného kostola v rámci kláštorného areálu. [tab_container initial_open=“1″] [tab title=“Prístupnosť“]Kostol a kvadrum: prístupné v čase bohoslužieb. Aktuálne informácie nájdete na stránke malacky.fara.sk. Krypty: v kryptách pod kostolom je expozícia Múzea Michala Tillnera. Na prehliadku sa treba objednať aspoň deň vopred. Kontakt: 00 421 34 772 21 10muzeum@mckmalacky.sk. Sväté schody: po rekonštrukcii sú opäť prístupné – počas bohoslužieb, príp. na požiadanie aj v inom čase.[/tab] [tab title=“Umiestnenie“]Kláštorné námestie.[/tab] [tab title=“Parkovanie“]Vjazd do areálu kláštora je umožnený len vozidlám so špeciálnym povolením. Ak chcete zaparkovať v okolí, odporúčame Vám využiť parkovisko na Mierovom námestí oproti mestskému parku. Ďalšou možnosťou sú parkoviská v okolí podnikateľského inkubátora alebo pakovacie miesta pozdĺžne s Radlinského ulicou. Spomenuté možnosti parkovania sú vyznačené na mape.[/tab] [tab title=“Zaujímavosti v blízkom okolí“]Po prehliadke areálu kláštora vám odporúčame navštíviť aj neďalekú synagógu, ktorá sa nachádza od Čierneho kláštora približne päť minút chôdze. Oddýchnuť si môžete na lavičke v mestskom parku a určite si všimnite i sochy a pamätníky, ktoré sa v ňom nachádzajú. Ak potrebujete viac informácií, navštívte Turisticko-informačnú kanceláriu, ktorá sa nachádza hneď cez cestu v budve podnikateľského inkubátora. [/tab] [/tab_container] Zobraziť Čierny kláštor v Malackách na väčšej mape.