Zomrel básnik

Posledný predstaviteľ slovenskej katolíckej moderny františkán Svetloslav (v latinskej podobe Klárus, Clarus) Veigl skonal včera v Kráľovej pri Senci, kde žil od roku 1978. Básnik, ktorý  na Vianoce oslavoval 94. narodeniny, istý čas študoval a pôsobil v Malackách.

Svetloslav Veigl v roku 1992 počas osláv 65. výročia založenia františkánskeho gymnázia v Malackách

Veigl pochádzal z roľníckej rodiny, narodil sa v Horňanoch (okres Trenčín). Do trnavského františkánskeho kláštora vstúpil ako 17-ročný v roku 1932. Študoval aj na malackom františkánskom gymnáziu, kde ukončil štúdium maturitou v roku 1936. Za kňaza bol vysvätený o štyri roky neskôr. Vyštudoval tiež filozofickú fakultu v Bratislave, odbor slovenčina – filozofia.

Pôsobil ako stredoškolský profesor slovenčiny, filozofie a dejepisu – v rokoch 1944-1945 aj na Gymnáziu rádu sv. Františka v Malackách. Po poštátnení cirkevných škôl odišiel do duchovnej správy. Likvidácia kláštora ho zastihla v Trnave. V nasledujúcich rokoch pôsobil ako farár v okolí Trnavy a neskôr v Kráľovej pri Senci.

Veigl ako 30-ročný profesor na malackom františkánskom gymnáziu

Veigl bol veľmi plodným básnikom. Jeho vývoj v tomto smere ovplyvnil Rudolf Dilong, s ktorým sa stretol práve v trnavskom kláštore. „Už v tom čase, hoci ešte mladý, patril medzi známych slovenských básnikov. V mojich očiach bol básnikom s veľkým B. Poznal som jeho diela a veľmi ma očarili. A tak som i ja začal písať. Prvé básne mi pomáhal upravovať Dilong a on ma aj presvedčil, aby som ich uverejnil. Vyšli v Serafínskom svete. S písaním som pokračoval v Gavlovičovom vzdelávacom krúžku na gymnáziu v Malackách,“ povedal Veigl v rozhovore pre Katolícke noviny v roku 2005.

Prvá básnická zbierka vyšla Veiglovi v roku 1938, posledná osemnásta v roku 2000. Okrem toho mu vyšli dva výbery z diela a súborné dielo s názvom Keď anjel v tebe spieva. Zaujímavý je celoživotný priebeh vydávania jeho diel, v závislosti od politických pomerov. Do roku 1948 mu vyšlo šesť zbierok, jedna v roku 1968, zvyšné potom od roku 1988.

Za svoje dielo získal mnoho ocenení. V roku 2006 dostal v Malackách Zlaté Pálfiho srdce (vtedy bol naposledy v Malackách), v tom istom roku mu prezident SR udelil najvyššie štátne vyznamenania Pribinov kríž I. triedy.

Zdroje:
Penkovský, G.:Vezmi svoj kríž… In: Kultúra, č. 2/2006, ročník IV., s. 8
http://www.katnoviny.sk/Kn_2004/02_2004/kultura.htm
http://www.katnoviny.sk/Kn_2005/51_52_2005/kultura.htm
http://sk.wikipedia.org/wiki/Svetloslav_Veigl

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.