Články

Františkán Vojtech Šimko


V Malackách koncom 18. storočia pôsobil františkán Vojtech Šimko (1759-1827), ktorý bol bernolákovským básnikom a jedným zo zakladajúcich členov Slovenského učeného tovarišstva. Čítať ďalej

Oprava veže Čierneho kláštora v roku 1916

Prednedávnom uplynulo storočie od rekonštrukcie strechy na veži Čierneho kláštora. Čo viedlo františkánov k rekonštrukcii práve vtedy, uprostred svetovej vojny? Čítať ďalej

Františkánsky básnik Rudolf Dilong

Snáď žiaden z františkánov posledných sto rokov nepúta pozornosť tak ako Rudolf Dilong. Jeho život bol istý čas spojený aj s Malackami. Narodil sa pred 110 rokmi. Čítať ďalej

Teodor Tekel prežil v Malackách plodné tvorivé obdobie

V 40. rokoch 20. storočia pôsobil a tvoril v Malackách jeden z najvýznamnejších výtvarníkov tej doby – františkán Teodor Jozef Tekel. Zomrel pred 40 rokmi. Čítať ďalej

Celestín Lepáček – posledný riaditeľ františkánskeho gymnázia v Malackách

Jedným z významných františkánov 20. storočia, ktorí pôsobili v Malackách, bol aj kňaz, učiteľ, literárny historik a osvetový pracovník P. Celestín Alojz Lepáček. Čítať ďalej

Páter Kalist Orgoň

Pred dvesto rokmi sa v Malackách narodil jeden zo zaujímavejších františkánov svojej doby Kalist Orgoň, po ktorom je v našom meste pomenovaná ulica. Čítať ďalej

Páter Hyacint Haverla

Pred 120 rokmi sa narodil neskorší františkán Hyacint Haverla, ktorý sa zapísal do malackých dejín najmä ako učiteľ a hudobník. Pôsobil tu s prestávkami viac ako štvrťstoročie. Nedeľné „hrubé“ omše, kde vystupoval spevokol a orchester pod jeho vedením, si pamätá si najstaršia generácia Malačanov. Čítať ďalej

Malacký františkán P. Teodorik Zúbek

Pred sto rokmi sa v Malackách narodil františkánsky kňaz, historik a prekladateľ P. Teodorik Zúbek, mladší brat spisovateľa Ľuda Zúbka. Čítať ďalej

Malacký rodák Titus Písečný

Pred dvesto rokmi sa v Malackách narodil františkán P. Titus Písečný, ktorý sa v 19. storočí aktívne zapájal do národného života v regióne. Čítať ďalej

Páter Emanuel Cubínek

Pred sto rokmi sa na Orave narodil františkán Emanuel Cubínek, ktorý zanechal stopu v slovenskej literatúre, ale aj medzi ľuďmi na Záhorí – v Skalici a v Malackách. Jeho život ukončila ruka vraha. Čítať ďalej