Rozprávanie o histórii hudby v Malackách

Úspešný seriál Stretnutie s históriou v MCK pokračoval vo štvrtok 20. marca 2014 témou Hudba v Malackách. Zúčastnil sa ho aj Marián Vach, Karol Malý, Pavel Novota a ďalší pamätníci malackej hudby. Nechýbal ani Alfréd Swan, ktorý aktívne podporuje aktivity v oblasti skúmania malackej histórie.

Hudba v Malackách

Úvod stretnutia patril prierezu hudobného vývoja v Malackách do polovice 20. storočia. Najstaršie zmienky sa týkajú františkánskych organistov a skladateľov, prvým bol P. Valerián Dubelovič, ktorý v tunajšom kláštore pôsobil v období 1664-1665. Najvýznamnejším hudobníkom spomedzi malackých františkánov bol P. Gaudentius Dettelbach (1739-1818). Významný bol tiež malacký rodák P. Calasantius Zabitý (1749-1793). Z františkánskych hudobníkov v 20. storočí sa do pamäti najviac vryli P. Vendelín Kučera (1893-1937), P. Hyacint Haverla (1895-1976) a fráter Elzeár Jakubík (1901-1983).

Hudba v Malackách

Jeden z františkánskych hudobníkov v 20. storočí P. Gracián Rakús

O existencii svetskej hudby sú najstaršie zmienky z 18. storočia. Najstaršou je záznam z roku 1710 o pochovaní hudobníka Jána Luchaya (alebo Luczaya) na dnes už neexistujúcom cintoríne pri farskom kostole.

Matriky poskytujú prehľad o malackých hudobníkoch v 19. storočí. Toto umenie sa dedilo v niekoľkých generáciách v rodinách Horváthovcov a Bakošovcov, spomína sa aj meno Jozef Falusi (Falusy). V roku 1895 vznikla z podnetu dekana dr. Jozefa Kováča malacká dychovka, ktorá pôsobila niekoľko desaťročí. V tejto súvislosti sa objavovali mená Prachár, Tillner, Živica, Kuklovský, Kučera, Osuský. V meste mal tiež veľkú tradíciu spevokol. Svoje miesto v dejinách malacké hudby má tiež vojenská hudba.

Hudba v Malackách

Malacká džezová kapela v medzivojnovom období

Väčšia časť stretnutia bola venovaná spomienkam pamätníkov. Marián Vach, ktorý pôsobí ako šéfdirigent Štátnej opery v Banskej Bystrici, spomínal na svojho otca Gabriela Vacha. Ten bol legendou malackej hudby a po mnohých rokoch o ňom Malačania hovoria s úctou. O svojich kapelách hovorili Pavel Novota, Karol Malý a ďalší.

Hudba v Malackách

Gabriel Vach na čele dychovky počas prvomájového sprievodu

Zo stretnutia vzišla požiadavka na zorganizovanie samostatného Stretnutia s históriou, ktorého témou by bola základná umelecká škola.

Hudba v Malackách. Marián Vach stojí druhý sprava

Spoločná fotografia časti účastníkov stretnutia, ktorí zostali aj po skončení diskusie

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.