Genius loci (24) – Budova školy na Záhoráckej ulici

Na ľavej strane Záhoráckej ulice (v smere od hlavnej križovatky k farskému kostolu) stoja viac ako sto rokov dve dvojpodlažné budovy. Storočný hotel Tatra a budova dnešnej základnej umeleckej školy, ktorá stojí už 120 rokov. Práve nej je venovaný tento článok.

V Malackách bola škola minimálne od konca 16. storočia. Išlo o cirkevnú školu – najskôr evanjelickú, neskôr rímskokatolícku. Budovy a miesta sa v priebehu storočí menili. Na konci 19. storočia sa objavila požiadavka na vznik ďalšej školy.

Kým v rímskokatolíckej ľudovej škole boli vyučované deti sedliakov, malacká inteligencia žiadala školu pre svoje deti, po povolení ministerstvom bola zriadená 1882 v súkromných priestoroch. Uvádza sa to v pamätnej knihe Malaciek z polovice 30. rokov 20. storočia. Išlo o štátnu školu. Nepoznáme miesto, kde táto škola pôsobila.

základná umelecká škola v Malackách

Škola bola prvou dvojpodlažnou budovou na tejto strane ulice

V článku v novinách Westungarischer Grenzbote z júna 1893 sa píše, že počet žiakov z roka na rok narastal a preto kompetentní odsúhlasili postavenie novej školskej budovy. V tom čase už boli vyhotovené plány, vyhotovil ich kráľovský inžinier Sigmund von Herczegh. Boli pripravené tak, aby v prípade potreby bolo možné budovu rozšíriť. Výberové konanie začalo koncom júna 1893. Počítalo sa, že školský rok 1894/95 by sa mohol začať v novej budove.

základná umelecká škola v Malackách

Škola na prelome 19. a 20. storočia. Nápis informoval, že išlo o uhorskú kráľovskú štátnu školu

Budova bola postavená na hlavnej ulici. Pôvodná štátna škola zrejme na tomto mieste nestála. Podľa údajov z matrík usudzujeme, že do roku 1892 tu bol klasický rodinný dom v súkromných rukách, v ktorom žilo niekoľko rodín. Až potom sa situácia zmenila.

základná umelecká škola Malacky

Schodisko školy – stav v roku 2014

Stavbu novej školy zrealizoval malacký staviteľ Ján Terebessy. Práce prebiehali podľa časového plánu. V novej budove boli štyri učebne, telocvičňa, byt pre správcu (riaditeľa) školy a školníka, kancelária a ďalšie priestory. Náklady na výstavbu predstavovali podľa spomenutej pamätnej knihy 50-tisíc zlatých.

základná umelecká škola v Malackách

Pohľad na vstup do školskej budovy po roku 1918. Všetky ozdobné architektonické prvky sa po neskorších opravách fasády stratili

Školu navštevovali väčšinou deti úradníkov, po čase aj židovské deti, keď židia zatvorili vlastnú školu. V roku 1918 bolo v škole podľa Pavla Hallona 190 žiakov. Medzi prvými učiteľmi boli František Filustek a Pavol Müller.

základná umelecká škola Malacky

Jedna z chodieb na prízemí – stav v roku 2014

Počas prevratu v roku 1918 tu istý čas sídlilo vojsko. Škola naďalej pôsobila, v nových pomeroch vyučovanie prebiehalo po slovensky, resp. po česky. Budova sa stala sídlom aj pre meštiansku školu a učňovskú školu. Priestory nestačili a vytváral sa tlak na postavenie novej školskej budovy. Zatiaľ bola prevádzka v škole dvojsmenná.

základná umelecká škola Malacky

Oprava fasády v druhej polovici 20. storočia

Škola tu sídlila do vybudovania dnešnej Základnej školy Dr. J. Dérera v roku 1932. Neskôr sa tu vystriedalo viac inštitúcií – daňový úrad (vtedy nazvaný ako berný úrad), spolu s ním dôchodkový a kontrolný úrad, vojaci, potom Sbor národnej bezpečnosti (SNB, obdoba polície). Potom približne do začiatku 60. rokov 20. storočia okresný súd, potom mestský národný výbor (obdoba mestského úradu), po ňom tu sídlila vtedajšia III. základná škola.

K budove bola v polovici 20. storočia armádou vybudovaná trojpodlažná prístavba. Neskôr v nej bol umiestnený detský domov. Pri budovaní sídliska bola táto prístavba zbúraná.

základná umelecká škola Malacky

Pohľad na školu s prístavbou z veže farského kostola. Druhá polovica 20. storočia

Keď bola postavená nová školská budova na Štúrovej ulici (otvorená v septembri 2004), uvoľnili sa priestory starej školy na Záhoráckej a našla tu sídlo základná umelecká škola, ktorá tu pôsobí dodnes.

základná umelecká škola Malacky

Jedna z učební základnej umeleckej školy na poschodí – stav v roku 2014

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.