Genius loci (22) – Hostinec Gajdár

Názov hostinca poznajú snáď všetky generácie Malačanov. Pôvodný účel tejto budovy, postavenej koncom 19. storočia na Novom Rádku, je vzdialený od toho súčasného.

MP-gajdarh01

Na mape z roku 1914 je vyznačené miesto budovy vtedajšej rádeckej školy

Budova bola postavená pri zámockom parku (neďaleko je dodnes vidieť zvyšky pôvodného múru) v roku 1888. Nebol to hostinec, ale rímskokatolícka ľudová škola. Stavebný materiál – drevo a tehly – dodali Pálfiovci, obec Malacky zabezpečila dopravu a ďalšie náklady hradil z vlastných prostriedkov malacký farár Štefan Čulen (pôsobil tu v období 1879-1892).

Budova malackej školy na Rádku, ktorú nechal vybudovať Štefan Čulen s podporou mesta a Pálffyovcov

Stavba bola prízemná, do ulice bolo orientovaných šesť okien. Vľavo od budovy bola bránka, ktorou sa vchádzalo do dvora, odtiaľ viedol vstup do samotnej školy. Budova pozostávala z jednej učebne a bytu učiteľa. Prvým učiteľom, ktorý bol menovaný na podnet Pálffyovcov, bol Karol Witt. Neskôr (do roku 1922) tam učila Gizela Jávorová. Po jej odchode do dôchodku bola škola zatvorená.

MP-gajdarh05

Za školou sa otvárala cesta na Rádek

Potom bola štyri roky zatvorená, kvôli nižšiemu počtu detí a tiež kvôli nedostatku učiteľov. V tom čase sa tam podľa kroniky františkánskeho kláštora usadili anabaptisti, ktorí v tom čase v meste pôsobili. Preto bolo rozhodnuté opäť školu uviesť do prevádzky. Stalo sa tak, zapísalo sa do nej 64 detí (tento počet uvádza kronika kláštora, pamätná kniha Malaciek z roku 1933 uvádza počet 58). Vyučovalo sa tam počas dvoch školských rokov, učiteľmi boli Alžbeta Fürstenzellerová, František Modlitba a Ján Bobiš. Školským rokom 1928/1929 sa pôsobenie v tejto škole ukončilo.

Neskôr slúžila budova istý čas ako orlovňa – miesto, kde sa stretávali členovia telocvičnej jednoty Orol.

MP-gajdarh04

Hostinec Gajdár v roku 2003, pred úpravou fasády

Ešte v prvej polovici 20. storočia sa vlastníkmi budovy stali Gajdárovci, vznikol tam hostinec s názvom, ktorý je známy dodnes. Zrejme niekedy v tom období bola budova rozšírená a dosiahla dnešnú veľkosť. Posledná úprava fasády prebehla pred desiatimi rokmi.

MP-gajdarh03

Fotografie z roku 2010

MP-gajdarh02

Hostinec sa často spomína aj v súvislosti s neďalekým železničným priecestím, kde sa každoročne odohrávajú tragické nehody.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.