Olšovský a Dérer čestnými občanmi Malaciek

Pred 80 rokmi bola v Malackách veľká slávnosť. Dôvodom bolo udelenie čestného občianstva mesta dvom významným osobnostiam spojeným s mestom – františkánovi P. Mansvétovi Olšovskému a politikovi dr. Ivanovi Dérerovi.

Celej slávnosti predchádzalo niekoľko krokov. 7. júna 1933 na schôdzi obecného zastupiteľstva na základe podnetov od obyvateľov mesta starosta Jozef Obselka navrhol, aby obom uvedeným bývalým obyvateľom mesta bola vyslovená vďaka tým, že im bude udelené čestné občianstvo. V tom čase bol Olšovský provinciálnym ministrom slovenských františkánov, Dérer bol ministrom školstva a národnej osvety.

Obselka návrh odôvodnil tým, že Olšovský bol rodákom z malackého okresu, v meste dlhší čas pôsobil, aj ako predstavený tunajšieho kláštora, neskôr sa stal zakladateľom gymnázia. Dérer bol malackým rodákom, podľa kronikára Danišoviča “…sa mimoriadne zaslúžil o hmotný a kultúrny rozmach a vývoj našej obce, nakoľko jedine jeho výdatnou podporou bolo umožnené založiť a postaviť tak monumentálnu budovu…”, ktorá dodnes nesie meno jeho otca.

Zastupiteľstvo návrh prijalo a o celej záležitosti boli oboznámení aj Dérer s Olšovským. Obaja čestné občianstvo prijali. Objednali sa potrebné listiny, určil sa termín a začala sa príprava samotného odovzdania čestného občianstva.

MP-der-ols02

Príchod hostí na námestie. Zľava starosta Jozef Obselka, minister Ivan Dérer, františkán Mansvét Olšovský a notár Edgar Kurz. Meno osoby v uniforme nepoznáme.

Slávnosť sa odohrávala 8. októbra 1933. Slávnostné stretnutie obecného zastupiteľstva sa začalo na dnešné pomery dosť netradične – na Republikánskom námestí (dnes park) pred kláštorom. Dôvod bol uvedený aj v zápisnici zo zasadnutia: “…aby sa slávnosti odovzdania diplomov čestného občianstva … aj široké obecenstvo ako poslucháčstvo zúčastniť mohlo a tým podstatne prispelo k slávnostnému rázu schôdze.” Zasadnutia sa zúčastnil starosta Obselka, notár Edgar Kurz a 31 poslancov. Obom čestným hosťom boli odovzdané listiny s udelením čestného občianstva. Následne najskôr Dérer, potom Olšovský poďakovali za vyznamenanie.

MP-der-ols04

Ivan Dérer na tribúne. Vľavo sedia zrejme poslanci obecného zastupiteľstva, za nimi držali čestnú stráž dobrovoľní hasiči a vojenskí vyslúžilci. Vpravo vidieť časť publika.

Zápis končí slovami: “Po ukončení slávnosti sa obecenstvo s pamiatkou krásnej slávnosti v duši rozišlo a oslávenci sa odobrali do domu starostu Jozefa Obselku, ktorý oslávencov v kruhu jeho rodiny srdečne pohostil.”

MP-der-ols03

Fotografia zo samotného odovzdávania čestného občianstva

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.