Zvony vo františkánskom kostole

V rámci „výletu“ do veže františkánskeho kostola sa naša pozornosť okrem výhľadu na okolie upriamila na zvony. Pôvodne tu bolo vraj päť zvonov. Ale časy sa menia a v súčasnosti sú tam už len dva. Umieračik, ktorý zvonil mŕtvym, bol umiestnený vo farskom (dolnom) kostole. Ďalšie dva boli počas prvej svetovej vojny preliate na delá.

Starší zvon pochádza z roku 1822, kedy ho dal odliať (resp. preliať – transfundi) v Trnave Anton Pálffy, ako oznamuje latinský nápis po obvode zvona, v spodnej časti.

Slovo transfundi naznačuje, že nešlo o novoodliaty zvon, ale zrejme mal svojho predchodcu. Potvrdzujú to aj slová na hornej časti zvona, podľa ktorých dal zvon (pôvodný) odliať Pavol Pálffy (zakladateľ kláštora) v roku 1652. Novší zvon bol uliaty krátko po prvej svetovej vojne, v roku 1922 v Brne. Na zvone je nápis v slovenčine: „Pomocou môjho patróna a štedrých veriacich som vstal z mŕtvych.“

Reliéf na novšom zvone, postava biskupa, zrejme sv. Mikuláša.

Na oboch zvonoch je zobrazený rodový erb Pálffyovcov – jeleň na zlomenom kolese.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.