Malacky sú okresným mestom a vzhľadom na to v meste sídlia všetky úrady, ktoré sa vzťahujú na túto úroveň štátnej správy.

Mestský úrad Malacky

Úrad sídli na Bernolákovej ulici v budove s názvom Inkubátor Malacky, za okresným súdom neďaleko Čierneho kláštora.

Úrad je otvorený cez pracovné dni, kontakty a otváracie hodiny nájdete na stránke mesta Malacky. Prednostkou úradu je Ing. Ľubica Čikošová.

Mestský úrad Malacky
Mestský úrad v Malackách (foto: Martin Macejka)

Okresný úrad Malacky

Okresný úrad Malacky
Budova okresného úradu na Záhoráckej ulici v Malackách (Foto: Martin Macejka)

Okresný úrad v Malackách sídli na Záhoráckej ulici 2942/60A. Úrad tvorí klientske centrum a tieto odbory:

  • odbor krízového riadenia
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  • odbor starostlivosti o životné prostredie
  • pozemkový a lesný odbor
  • katastrálny odbor
  • odbor všeobecnej vnútornej správy
  • odbor živnostenského podnikania

Prednostom úradu je Ing. Jozef Mračna. Aktuálne úradné hodiny nájdete na stránke úradu.

V budove úradu sídli aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.


Farský úrad Malacky

Rímskokatolícky farský úrad sídli v areáli bývalého františkánskeho Čierneho kláštora, na dnešnom školskom dvore na Kláštornom námestí. Vchod do areálu je pri Slovenskej sporiteľni.

Kontaktné údaje a úradné hodiny nájdete na stránke farnosti.

Rímskokatolícky farský úrad Malacky
Nová budova farského úradu v areáli Čierneho kláštora v Malackách (Foto: Martin Macejka)

Daňový úrad Malacky

Daňový úrad Bratislava – pobočka Malacky sídli na Záhoráckej ulici 5249/17, vedľa budovy Základnej umeleckej školy v Malackách.

Riaditeľom je Ing. Pavel Bordáč. Kontaktné údaje a úradné hodiny nájdete na stránke finančnej správy.

Budova daňového úradu na Záhoráckej ulici v Malackách
Budova daňového úradu na Záhoráckej ulici v Malackách (Foto: Martin Macejka)

Poštový úrad Malacky

Slovenská pošta má v Malackách tri pobočky.

Pošta Malacky 1 sídli na Zámockej ulici 1063/8. Otvorená je cez pracovné dni a v sobotu dopoludnia.

Pošta Malacky 3 sídli na Štúrovej ulici 5381/139 A. Otvorená je cez pracovné dni a v sobotu dopoludnia.

Pošta Malacky 4 sídli na Brnianskej ulici 5444/1A (v budove Kauflandu). Otvorená je cez pracovné dni, v skrátenom režime aj cez víkend.

Presné otváracie hodiny a kontaktné údaje jednotlivých pobočiek nájdete na stránke Slovenskej pošty.

Pošta Malacky
Pošta na Zámockej ulici v Malackách (Foto: Martin Macejka)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Malackách

Okresné riaditeľstvo PZ sídli na Zámockej ulici 5. Informácie o stránkových dňoch a hodinách, ako aj kontaktné telefónne čísla nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Polícia Malacky
Budova Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách (Foto: Martin Macejka)

Okresný súd v Malackách

Okresný súd sídli na Mierovom námestí 10, oproti Čiernemu kláštoru.

Predsedom súdu je JUDr. Viera Malinowska. Kontaktné údaje a informácie o úradných hodinách nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Okresný súd Malacky
Budova okresného súdu v Malackách (Foto: Martin Macejka)

Okresná prokuratúra v Malackách

Okresná prokuratúra sídli na Sasinkovej ulici 71. Okresným prokurátorom je Mgr. Alexander Péter.

Kontaktné údaje a informácie o úradných hodinách podateľne nájdete na stránke Generálnej prokuratúry SR.

Prokuratúra Malacky
Budova, v ktorej sídli okresná prokuratúra v Malackách (Foto: Martin Macejka)